http://www.pension-watch.net/

Pension watch is a comprehensive online resource on non-contributory (social) pensions.

http://www.fes-tuerkei.org/pages/tuerkce/giris-sayfasi.php

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sosyal demokrasinin fikirlerine ve temel değerlerine bağlı, kamu yararına çalışan, özel, bağımsız ve kültürel bir kuruluştur

Demokrasiyi, sosyal adaleti ve kalkınmayı dünya çapında teşvik etmek, barışa ve güvenliğe katkıda bulunmak, uluslar arası dayanışma düşüncesini güçlendirmek, küreselleşmeyi dayanışma içerisinde şekillendirmek ve Avrupa Birliği’nin genişlemesini ve derinleşmesini desteklemek FES’in uluslararası çalışmalarının temel belirleyici hedefleridir. FES bu bu doğrultuda 100’den fazla ülkede ve Almanya’da faaliyet göstermektedir.

Sivil toplum örgütleri, Üniversiteler ve araştırma enstitüleri, sendikalar, meslek odaları, dernekler, Parlamento ve bakanlıklar, yerel yönetimler, medya temsilcileri, ayrıca uluslararası örgütler FES’in Türkiye’de birlikte çalıştığı kuruluşlardır. FES 25 yıldır Türkiyeli partnerleriyle birlikte Türkiye’de atölye çalışmaları, seminerler, sunumlar ve uluslar arası konferanslar düzenlemekte, deklarasyonlar yayınlamakta ve bilimsel araştırmalara destek vermektedir. Bunları sadece Ankara ve İstanbul’da değil, Türkiye’nin diğer pek çok küçük ve orta büyüklükteki ilinde ve ilçesinde de gerçekleştirmektedir.

Hukuki Statü

Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye’de Türk Dernekler Kanunu’na tabi tutularak yabancı temsilcilik olarak sicile kaydedilmiştir. Böylece hem Alman hem de Türk resmi mercilerine karşı bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Faaliyetleri ve mali durumu düzenli bir şekilde denetlenmektedir. FES, Türkiye’deki temsilciliği aracılığıyla 25 yıldan uzun süredir Türkiye ve Almanya’da kendilerini çalışmalarına adamış insanların ve sivil toplum kuruluşlarının diyaloğunu ve işbirliğini teşvik etmektedir.

 Hollanda merkezli Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (The International Institute of Social History) (IISH)

http://laborrightsblog.typepad.com/

The International Labor Rights Forum, STITCH, SweatFree Communities and U.S. Labor Education in the Americas Project work together in a collaborative space for international labor rights solidarity.


http://idsn.org/front-page/

The International Dalit Solidarity Network (IDSN) works on a global level for the elimination of caste discrimination and similar forms of discrimination based on work and descent.


http://www.cleanclothes.org/

 

The Clean Clothes Campaign is dedicated to improving working conditions and supporting the empowerment of workers in the global garment and sportswear industries.

 

 


 http://www.antislavery.org/english/

Anti-Slavery International works at local, national and international levels to eliminate all forms of slavery around the world.

 

http://www.right2water.eu/ 

Sanitation and water are a human right! Water is a public good, not a commodity. We invite the European Commission to propose legislation implementing the human right to water and sanitation as recognised by the United Nations, and promoting the provision of water and sanitation as essential public services for all. The EU legislation should require governments to ensure and to provide all citizens with sufficient and clean drinking water and sanitation

Joomla templates by a4joomla