Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik Hukuku El Kitabı, Technical Assistance for Capacity Building of Social Security Institution,EuropeAid/126747/D/SV/TR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği' nde Sosyal Güvenlik, Yayın no. 46, Ankara, 2012.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği'nde Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu, Yayın no. 52, Ankara, 2013.

Ali Tezel (15 Kasım 2012) Habertürk Gazetesi "SGK başka erkekle nikâhsız yaşayana karışmaz"

http://www.haberturk.com/yazarlar/ali-tezel/794289-sgk-baska-erkekle-nikahsiz-yasayana-karismaz

"Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kadınlar hakkında inceleme yapar ve "boşandığı halde eski kocasıyla birlikte yaşıyor" diye kadına verdiği yetim aylığını keser. Başka erkekle resmi nikâhsız yaşayana ise asla..."

 

Resul Kurt (08 Kasım 2012) Star Gazetesi: "Anlaşmalı boşanmamayanlar enayi mi?"

http://haber.stargazete.com/yazar/anlasmali-bosanmayanlar-enayi-mi/yazi-702641

"İlk görevlerimden birisi de, bir vatandaşımızın “babasından yetim aylığı alan bir hanımın resmi nikahı olmadan bir kişi ile birlikte yaşadığı ve devleti, SSK’yı dolandırdığı vs” konulu bir soruşturma idi. Tabi konuyu üstadımın nezaretinde soruşturdum ve o zaman mahcup bir şekilde utana sıkıla hanımefendinin ifadesini aldım. Hanımefendi konuyu hiç uzatmadan, olayı kabul ettiğini belirterek biraz da bilmişlikle bundan da hiç bir sonuç çıkmayacağını söyleyip gülmüştü. Arkasından da, ben bu ihbarı kimin yaptığını da biliyorum, neden yaptığını da biliyorum diyerek gayrı resmi sebeplerini de anlatmıştı."

T.C.
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/3204
K. 2012/7564
T. 30.4.2012
• YERSİZ ÖDENDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ÖLÜM AYLIKLARININ GERİ ALINMASI TALEBİ ( 5510 S.K.'da Yapılan Düzenlemeden Sonra Birlikte Yaşama Olgusunun Ortaya Konması İçin Yöntemince Araştırma Yapılacağı )
• EYLEMLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA ( Yersiz Ödendiği İleri Sürülen Ölüm Aylığının Geri Alınması Talebi - 5510 S.K.'da Yapılan Düzenlemeden Sonra Birlikte Yaşama Olgusunun Ortaya Konması İçin Yöntemince Araştırma Yapılması Gereği )
• HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yersiz Ödendiği İleri Sürülen Ölüm Aylığının Geri Alınması Talebi - 5510 S.K.'da Yapılan Düzenlemeden Sonra Birlikte Yaşama Olgusunun Ortaya Konması Durumunda Hakkın Kötüye Kullanıldığının Kabulü Gereği )
• ÖLÜM AYLIKLARININ YERSİZ ÖDENDİĞİ GEREKÇESİ İLE GERİ ALINMASI TALEBİ ( 5510 S.K.'da Yapılan Düzenlemeden Sonra Birlikte Yaşama Olgusunun Ortaya Konması İçin Yöntemince Araştırma Yapılacağı )
5510/m.55, 56

ÖZET : Dava, yersiz ödendiği ileri sürülen ölüm aylıklarının yasal faiziyle birlikte geri alınması istemine ilişkindir. Eşlerin boşanma iradeleri gerçek/samimi olsun veya olmasın, eylemli birlikteliklerini 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme sonrasında da sürdürdüklerinin veya söz konusu düzenlemeden itibaren anılan tür ve nitelikte bir beraberliğe başladıklarının kanıtlanması durumunda, hakkın kötüye kullanımının varlığı kabul edilerek ilgililere gelir/aylık tahsisi yapılmaması, bağlanan gelirin/aylığın da kesilmesi gerekir. Bu tür davalarda eylemli olarak birlikte yaşama olgusunun uyuşmazlık konusu dönem yönünden ortaya konulması önem arz etmektedir. Yöntemince araştırma yapılmalıdır.

Türkiye'de İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve İşsizlik ve İstihdam Süresi Açısından Değerlendirilmesi. Müşerref KÜÇÜKBAYRAK, Uzmanlık Tezi. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Ankara, Mart 2012. Yayın No:2834.

Türk sosyal güvenlik sisteminin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemleriyle koordinasyonunu sağlamak amacıyla mevzuat uyumlaştırması ve idari kapasite artırılması çalışmalarının yapıldığı "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kapasitesinin Artırılması" projesi 2010–2011 yılları arasında uygulanmıştı. Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen proje kapsamında çeşitli eğitimler, çalıştaylar ve farkındalık artırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türk sosyal güvenlik sisteminin taraması yapılarak AB sosyal mevzuatıyla uyumu konusunda bir stratejik doküman hazırlanmış, AB'deki sosyal güvenlik trendleri, primsiz ödemler ve asgari gelir sistemleriyle ilgili raporlar hazırlanmış ve AB'de sosyal güvenlik el kitabı ve sosyal güvenlik terimleri sözlüğü (İngilizce-Türkçe, İngilizce-Türkçe) hazırlanmıştır. [http://www.avrupa.info.tr/tr/resource/news-archiv/news-single-view/article/sosyal-guevenlik-kurumunun-kapasitesinin-artirilmasi-projesi-ciktilari-yayinlandi.html]
Söz konusu rapor ve dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

 

Joomla templates by a4joomla