Hayriye Öztürk, Yaşlanma ve Kırsal Yaşlılık - Mevcut Durum Raporu, Kalkınma Atölyesi yayını, 2015.

http://www.kalkinmaatolyesi.org/v2/wp-content/uploads/2015/03/YASLILIK-VE-KIRSAL-YASLANMA.pdf

"Bu raporda “Kırsal Yaşlılık” konusu ele alınmaktadır. Türkiye’de de- ğişen nüfus yapısı içerisinde yaşlıların bugünkü ve gelecek yıllardaki durumu genel olarak incelenmekte ve bu genel durum içerisinde kırsal yaşlılığın konumu değerlendirilmektedir. Raporun içeriğinde, kavrayışın kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla, öncelikle gerekli kavramların üzerinde durulacaktır. Dünyada yaşlılığın genel durumu incelenecektir. Türkiye’deki durum ele alınırken, öncelikle ülkemizdeki nüfusun demografik dönüşümü genel olarak sunulacak, ardından kırsal alanda yaşayan yaşlıların sosyo-ekonomik özellikleri ile çeşitli açılardan yaşanan cinsiyet eşitsizliği değerlendirilecektir. Yaşlılara sunulan hizmetler konusundaki mevcut durum, Türkiye ve Avrupa karşılaştırması yapılarak ortaya konulacaktır. Konuyla ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası faaliyetlere değinilecek, sonuç ve öneriler sunulacaktır. Bu çalışmanın temel amaçları aşağıdaki gibidir:

 Türkiye’nin nüfus dönüşümüne ilişkin elde edilen verilerden yararlanarak kırsal yaşlılığın durumunu incelemek,

 Kırsal yaşlılık ve aynı zamanda genel olarak yaşlılık ile ilgili bugü- ne kadar hangi politikaların oluşturulduğunu ele almak

 İlerleyen dönemlerde oluşturulacak sosyal politikaların neler olacağını incelemek ve öneriler sunmak."

 

MUTLU

ORTA

MUTSUZ

İl

Toplam

18-24

25-34

Toplam

18-24

25-34

Toplam

18-24

25-34

Kırıkkale

75,5

82,2

76,4

16,1

14,6

15,6

8,4

3,3

8,0

Çankırı

73,5

81,8

73,3

18,2

14,6

19,7

8,3

3,7

7,0

Düzce

72,8

80,1

76,4

17,2

13,1

15,1

10,1

6,8

8,5

Kahramanmaraş

68,2

79,5

68,9

23,3

17,2

25,0

8,6

3,3

6,1

Çanakkale

63,6

79,0

64,9

28,6

16,5

29,6

7,7

4,5

5,5

Bayburt

75,9

78,5

72,0

17,1

18,1

19,5

7,0

3,4

8,5

Sinop

77,7

78,3

79,4

15,6

10,8

15,4

6,7

11,0

5,2

Bolu

70,2

77,9

66,3

24,2

18,4

27,1

5,6

3,7

6,6

Sakarya

69,6

76,6

68,0

23,4

14,8

26,2

7,0

8,6

5,8

Uşak

72,3

76,6

78,6

20,4

19,3

16,7

7,3

4,1

4,7

Balıkesir

70,7

76,4

72,0

21,8

17,9

19,8

7,4

5,7

8,3

Kütahya

73,8

76,2

72,7

19,1

15,1

21,0

7,2

8,7

6,3

Aksaray

67,8

74,6

68,0

23,4

20,9

26,3

8,8

4,5

5,7

Afyonkarahisar

76,4

73,5

77,0

13,8

15,1

15,4

9,8

11,4

7,6

Gümüşhane

61,1

73,5

63,9

31,3

22,4

29,6

7,7

4,1

6,6

Kilis

60,9

73,0

60,6

23,6

11,6

26,3

15,6

15,5

13,2

Siirt

71,7

72,8

73,9

17,4

13,9

17,7

10,9

13,3

8,4

Bursa

61,1

72,7

61,7

30,0

24,6

30,8

8,9

2,7

7,5

Edirne

54,1

71,7

55,4

35,6

23,0

38,2

10,4

5,3

6,4

Isparta

70,4

71,7

70,0

24,1

24,7

26,3

5,6

3,6

3,7

Kırşehir

67,2

71,4

69,0

24,7

23,8

24,1

8,1

4,8

7,0

Hakkari

70,6

71,3

69,8

16,2

13,7

20,2

13,2

15,0

10,0

Manisa

63,9

70,6

66,8

27,8

25,3

26,6

8,3

4,1

6,6

Artvin

62,7

69,8

57,3

27,9

26,0

34,0

9,4

4,3

8,7

Niğde

64,9

69,8

64,5

25,8

25,2

28,7

9,2

5,0

6,8

Bilecik

63,6

69,5

70,3

30,7

29,1

25,8

5,8

1,5

3,8

İzmir

58,2

68,7

62,5

31,1

24,5

29,4

10,7

6,9

8,1

Burdur

56,8

68,6

55,1

35,2

29,5

37,5

8,0

1,9

7,4

Konya

65,6

68,6

66,0

25,8

25,9

26,9

8,6

5,5

7,0

Erzurum

65,7

67,7

65,5

23,7

24,2

26,7

10,6

8,1

7,8

Yozgat

60,7

67,1

56,4

25,8

24,7

39,8

13,5

8,2

3,8

Çorum

56,6

66,9

57,9

34,4

30,3

34,9

9,1

2,8

7,3

Samsun

61,0

66,8

59,1

29,3

24,0

33,6

9,7

9,1

7,4

Ordu

58,2

66,6

60,5

33,1

30,3

32,2

8,8

3,2

7,4

Adıyaman

65,0

66,5

69,2

23,8

23,4

20,7

11,2

10,1

10,0

Erzincan

64,6

66,2

63,5

23,4

21,6

28,6

12,1

12,2

7,9

İstanbul

58,4

66,1

60,6

32,5

27,3

33,2

9,1

6,6

6,2

Kayseri

58,1

66,1

57,9

31,4

26,9

33,3

10,5

7,0

8,8

Gaziantep

58,1

65,9

61,4

28,2

22,4

26,0

13,7

11,7

12,6

Van

58,7

65,6

56,6

26,9

24,0

30,3

14,4

10,5

13,1

Şırnak

71,4

65,3

75,3

20,9

27,8

16,8

7,8

6,9

7,9

Türkiye

59,0

65,1

60,3

30,2

26,8

30,9

10,8

8,1

8,8

Ankara

56,2

65,0

58,4

33,8

28,8

33,2

10,0

6,2

8,4

Amasya

66,0

64,9

65,8

27,1

31,0

29,7

6,9

4,0

4,5

Bartın

60,4

64,6

58,0

30,1

32,0

33,0

9,5

3,4

9,0

Karabük

56,4

64,5

47,8

33,1

29,5

35,7

10,5

6,0

16,5

Eskişehir

62,7

63,9

63,8

28,0

28,1

28,0

9,3

8,0

8,3

Giresun

65,5

63,7

68,4

27,0

36,0

24,1

7,5

0,4

7,5

Nevşehir

64,5

63,7

63,9

27,0

26,4

27,7

8,5

9,9

8,4

Ardahan

60,7

63,6

59,8

25,1

26,5

29,5

14,2

9,8

10,7

Rize

61,6

63,0

66,1

30,8

31,9

29,3

7,6

5,2

4,6

Karaman

63,0

62,8

61,7

26,0

28,4

31,1

11,0

8,9

7,2

Zonguldak

51,1

62,6

48,2

36,8

33,5

39,6

12,1

3,9

12,2

Kırklareli

53,2

62,2

48,5

34,6

28,5

41,3

12,2

9,3

10,2

Sivas

59,5

62,2

57,8

29,1

31,0

33,4

11,4

6,9

8,8

Yalova

63,7

61,9

59,6

28,2

25,8

33,1

8,1

12,4

7,3

Mersin

52,8

61,8

56,2

33,7

30,5

33,2

13,5

7,7

10,6

Malatya

53,9

61,3

50,0

31,5

27,8

37,5

14,6

10,9

12,5

Tekirdağ

56,5

61,0

55,6

33,6

34,3

36,2

9,9

4,8

8,2

Tokat

59,3

60,8

63,5

31,5

33,8

30,0

9,2

5,5

6,5

Trabzon

57,6

60,7

60,1

31,2

29,6

31,5

11,2

9,7

8,4

Kocaeli

57,2

60,5

62,2

34,0

32,1

30,6

8,8

7,4

7,3

Denizli

56,7

60,4

59,3

33,9

30,8

34,1

9,4

8,8

6,6

Bingöl

59,5

60,2

62,3

27,2

30,7

27,4

13,4

9,1

10,3

Ağrı

60,1

60,1

63,3

23,5

20,0

27,7

16,4

20,0

9,1

Şanlıurfa

57,3

60,1

58,1

21,6

21,7

24,9

21,0

18,2

17,0

Diyarbakır

48,7

59,8

45,8

26,6

24,3

29,1

24,8

15,9

25,2

Kars

56,5

59,2

62,3

27,8

29,5

30,8

15,7

11,3

6,9

Hatay

50,3

58,8

47,5

38,0

31,2

42,2

11,7

10,0

10,3

Bitlis

59,1

58,6

62,0

23,0

27,4

21,1

17,9

14,0

17,0

Kastamonu

60,0

57,9

57,4

32,2

37,8

36,0

7,9

4,3

6,6

Elazığ

51,7

57,8

46,4

32,8

32,8

37,9

15,5

9,4

15,8

Mardin

51,6

57,6

52,3

30,0

28,0

31,1

18,4

14,4

16,6

Adana

53,0

57,0

53,6

32,5

31,8

34,5

14,5

11,2

11,9

Muş

54,7

56,5

62,9

27,0

32,5

19,3

18,3

11,1

17,8

Iğdır

59,6

56,2

61,4

26,0

30,0

24,0

14,4

13,9

14,6

Muğla

52,4

54,8

56,8

37,8

38,8

35,7

9,8

6,4

7,5

Aydın

53,5

54,5

60,4

34,8

36,6

31,1

11,8

8,9

8,6

Antalya

49,8

54,4

54,0

38,5

36,2

35,2

11,7

9,3

10,9

Osmaniye

45,8

53,6

44,1

37,3

35,2

42,0

16,9

11,2

13,8

Batman

52,3

49,8

50,3

30,6

35,5

36,2

17,2

14,8

13,4

Tunceli

42,0

43,2

53,3

33,8

34,7

29,6

24,2

22,2

17,1

TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013

İl

Olumlu yönde

Etkisi yok

Olumsuz yönde

Fikri yok

Hakkari

75,9

7,0

7,9

9,2

Adıyaman

62,5

11,1

10,7

15,8

Kahramanmaraş

60,4

13,3

16,7

9,6

Van

57,9

6,3

7,6

28,2

Muş

56,1

5,4

9,8

28,8

Mardin

52,5

14,3

10,5

22,7

Bitlis

52,2

8,2

10,9

28,7

Batman

52,1

10,2

9,4

28,3

Bingöl

50,7

12,6

9,4

27,3

Tunceli

49,4

15,7

13,0

22,0

Iğdır

47,3

13,6

10,7

28,4

Balıkesir

45,7

16,7

18,7

19,0

Diyarbakır

45,4

11,0

8,0

35,7

İstanbul

44,1

22,3

17,9

15,7

Kars

43,3

18,5

9,9

28,3

Ağrı

42,7

14,7

9,3

33,3

Elazığ

41,5

18,0

15,8

24,8

Erzurum

41,0

14,8

17,0

27,3

Bayburt

39,9

8,5

24,0

27,7

Kırşehir

39,8

14,2

21,5

24,6

Malatya

39,8

20,9

13,4

26,0

Kırklareli

39,5

21,7

18,3

20,4

Ardahan

39,5

17,8

11,7

31,0

Kocaeli

39,4

27,7

19,1

13,9

Şanlıurfa

39,0

10,8

9,4

40,9

Edirne

38,9

20,3

19,5

21,3

İzmir

38,9

13,7

20,8

26,6

Tekirdağ

38,5

21,7

17,5

22,2

Amasya

38,1

25,5

16,9

19,5

Erzincan

37,9

16,3

12,7

33,0

Yalova

37,8

21,9

21,0

19,3

Türkiye

37,1

21,2

17,2

24,5

Sivas

37,1

19,6

21,2

22,2

Samsun

36,0

26,3

18,0

19,7

Nevşehir

35,7

16,1

20,3

27,9

Kırıkkale

35,6

11,6

25,3

27,6

Tokat

35,3

18,3

14,4

32,0

Sakarya

34,8

38,6

19,3

7,3

Bursa

34,6

27,8

16,5

21,2

Ankara

34,5

29,8

16,0

19,7

Mersin

34,2

26,9

13,3

25,6

Hatay

34,1

14,0

22,6

29,4

Artvin

34,0

20,4

17,2

28,3

Çanakkale

33,6

31,5

16,8

18,1

Çorum

33,5

23,0

10,1

33,5

Bilecik

33,1

24,3

15,8

26,8

Aksaray

33,0

19,0

17,5

30,5

Karaman

33,0

16,1

27,1

23,9

Kayseri

32,8

24,8

22,4

20,0

Yozgat

32,5

22,0

16,4

29,1

Adana

32,2

27,9

17,2

22,8

Gaziantep

32,2

9,8

17,8

40,2

Düzce

32,1

14,1

37,2

16,6

Eskişehir

31,7

20,3

23,2

24,9

Siirt

31,6

13,7

4,4

50,3

Giresun

31,4

20,1

16,0

32,5

Konya

31,1

24,5

24,9

19,6

Zonguldak

31,0

28,3

12,8

27,9

Gümüşhane

30,3

26,3

14,8

28,6

Karabük

30,1

21,9

16,9

31,1

Kilis

29,8

10,2

17,7

42,4

Aydın

29,3

19,0

20,3

31,4

Muğla

29,2

18,0

21,2

31,6

Trabzon

28,7

26,7

19,8

24,8

Antalya

28,6

25,4

18,6

27,5

Rize

27,8

26,7

18,8

26,7

Bolu

27,7

16,4

17,4

38,4

Niğde

27,4

16,6

21,1

34,8

Bartın

27,2

20,6

12,2

40,0

Kastamonu

26,9

21,8

12,2

39,1

Isparta

26,3

10,0

20,3

43,3

Uşak

26,3

22,9

15,9

34,9

Sinop

25,6

16,0

14,5

43,9

Denizli

25,3

24,0

18,9

31,8

Kütahya

25,3

17,9

19,1

37,7

Çankırı

24,9

17,8

22,2

35,1

Afyonkarahisar

24,2

29,5

13,8

32,5

Ordu

23,9

27,1

11,8

37,3

Şırnak

22,5

5,8

6,3

65,4

Osmaniye

21,6

16,7

20,7

41,0

Manisa

20,7

25,4

11,4

42,5

Burdur

18,1

21,7

18,7

41,6

TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013

 

 

 

TurkStat, Life Satisfaction Survey, 2013

 

 

 

 

İl

Üyelik yönünde

Üyeliğe karşı

Fikri yok

Hakkari

78,1

12,6

9,3

Adıyaman

67,4

13,0

19,6

Kahramanmaraş

63,7

23,8

12,4

Van

60,6

12,1

27,3

Tunceli

59,6

19,2

21,3

Bingöl

59,2

14,3

26,5

Muş

59,1

12,8

28,1

Batman

57,7

13,2

29,1

Mardin

57,1

16,1

26,8

Bitlis

55,4

15,5

29,1

İstanbul

53,5

28,7

17,8

Balıkesir

53,0

26,2

20,8

Iğdır

52,8

15,8

31,4

Diyarbakır

52,7

12,3

35,1

Kars

52,6

18,2

29,1

Malatya

52,6

21,9

25,5

Kırklareli

51,7

26,3

22,0

Amasya

51,2

26,6

22,2

Edirne

50,6

26,9

22,5

Çanakkale

50,5

27,6

21,9

Tekirdağ

50,4

25,6

24,1

Elazığ

50,1

24,6

25,3

Erzurum

49,4

22,9

27,7

Kocaeli

48,6

33,8

17,6

Ankara

48,0

29,6

22,4

Bursa

47,6

29,3

23,1

Zonguldak

47,3

24,5

28,1

Ardahan

47,1

20,7

32,2

Samsun

46,7

29,3

24,0

Ağrı

46,6

16,4

37,0

Sivas

46,6

30,9

22,5

Türkiye

46,5

27,5

26,3

Mersin

46,5

25,9

27,6

Çorum

45,7

17,4

37,0

Şanlıurfa

45,7

15,2

39,1

Artvin

45,6

23,5

31,0

Yalova

45,3

30,2

24,5

İzmir

45,2

27,4

27,3

Kırşehir

45,2

27,0

27,8

Adana

44,5

31,6

23,9

Kayseri

44,3

35,0

20,6

Sakarya

44,3

46,4

9,3

Tokat

43,7

24,1

32,3

Erzincan

43,5

19,8

36,7

Bilecik

43,4

27,4

29,2

Bayburt

43,0

30,2

26,8

Nevşehir

42,4

28,5

29,1

Yozgat

42,3

23,4

34,2

Karabük

42,0

26,0

32,0

Konya

41,7

37,8

20,5

Ordu

41,7

20,7

37,6

Gümüşhane

41,6

26,8

31,6

Bartın

41,4

20,5

38,2

Eskişehir

40,6

36,3

23,2

Rize

40,6

28,9

30,6

Hatay

40,4

28,8

30,8

Aksaray

40,4

26,8

32,9

Giresun

40,3

26,2

33,5

Antalya

40,2

31,0

28,8

Kırıkkale

39,8

28,6

31,5

Karaman

39,6

36,8

23,5

Kastamonu

38,6

20,0

41,3

Aydın

38,4

28,0

33,5

Gaziantep

38,4

22,4

39,3

Trabzon

38,0

34,1

28,0

Muğla

37,7

28,0

34,3

Afyonkarahisar

37,6

25,5

36,9

Siirt

35,5

11,1

53,4

Çankırı

35,4

31,9

32,8

Kilis

35,4

21,0

43,7

Denizli

34,8

30,8

34,4

Bolu

33,8

22,1

44,1

Sinop

33,3

23,1

43,5

Düzce

33,1

46,8

20,0

Niğde

32,8

31,3

35,9

Kütahya

31,8

26,7

41,5

Uşak

31,7

27,3

41,0

Osmaniye

30,9

30,9

38,2

Isparta

29,2

24,5

46,3

Manisa

28,5

24,6

47,0

Burdur

26,5

28,4

45,0

Şırnak

23,0

7,6

69,5

TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013

   

TurkStat, Life Satisfaction Survey, 2013

   

Ülker Şener-Hülya Demirdirek, 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi, Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ya., Ocak 2014.

Rapordan:

İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması ve toplumsal cinsiyet eşitliği sıralaması

Kaynak: Ülker Şener-Hülya Demirdirek, 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi, Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ya., Ocak 2014, s.81-84.

İl

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi

Toplumsal Cinsiyet eşitliği endeksi sıralaması

Toplumsal Cinsiyet Güçlenme Endeksi

Toplumsal Cinsiyet Güçlenme endeksi sıralaması

İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

Istanbul

0,332929847

1

4,064197537

1

1

Tunceli

0,335587957

2

3,999669915

2

58

Bolu

0,350554653

3

3,654337879

7

11

Düzce

0,353204951

4

3,591898927

8

35

Eskişehir

0,357246285

5

3,704264027

5

7

Bilecik

0,358840147

6

3,566487126

9

27

Yalova

0,36932635

7

3,508435729

10

13

Rize

0,372903551

8

3,676782385

6

34

Bursa

0,397222834

9

3,317587874

15

6

Denizli

0,404307798

10

3,474005771

11

10

Trabzon

0,404394845

11

3,469685188

12

31

Aydın

0,417940176

12

3,109119432

21

19

Muğla

0,419034398

13

3,361179762

13

8

Tekirdağ

0,419106781

14

3,830327028

3

9

Ankara

0,422558162

15

3,705455372

4

2

Giresun

0,426966187

16

2,93184165

27

52

Kırklareli

0,430328528

17

3,319419142

14

15

Sinop

0,431960565

18

2,973330831

25

51

Uşak

0,43625443

19

3,109255497

20

25

Kocaeli

0,436933469

20

3,172406442

17

4

Manisa

0,445877062

21

2,943436804

26

23

Izmir

0,446137191

22

3,160734825

19

3

Isparta

0,446684086

23

3,050071106

24

21

Çanakkale

0,447313236

24

3,167633108

18

14

Gümüşhane

0,449657292

25

2,891180765

30

62

Antalya

0,450473347

26

3,301791729

16

5

Edirne

0,457629454

27

3,062991189

22

12

Malatya

0,45882773

28

3,052912878

23

42

Karaman

0,460701824

29

2,924218257

28

32

Ordu

0,460904395

30

2,576968875

42

61

Burdur

0,467454294

31

2,923126473

29

26

Artvin

0,469706766

32

2,87786532

32

44

Diyarbakır

0,472581727

33

2,451975195

45

67

Zonguldak

0,474698837

34

2,71981952

34

29

Iğdır

0,474966039

35

2,477690245

44

69

Kütahya

0,476408109

36

2,733848761

33

38

Erzincan

0,482698994

37

2,889718323

31

45

Osmaniye

0,482910006

38

2,631279837

38

53

Amasya

0,49177307

39

2,65808731

37

37

Adıyaman

0,498522044

40

2,3500935

56

66

Çankırı

0,505188193

41

2,616528119

40

54

Elazığ

0,507096058

42

2,595276955

41

39

Balıkesir

0,507610276

43

2,629338573

39

22

Çorum

0,507640093

44

2,361300964

54

50

Sakarya

0,51161171

45

2,325098393

58

18

Aksaray

0,512981564

46

2,43053406

48

55

Bartın

0,51425648

47

2,349903224

57

48

Kastamonu

0,51713839

48

2,448504275

46

47

Hakkari

0,517669435

49

2,159310587

65

80

Erzurum

0,518391533

50

2,434938374

47

59

Samsun

0,523308312

51

2,369274574

53

33

Batman

0,523781177

52

2,249892566

62

70

Niğde

0,524410035

53

2,680034585

35

56

Mersin

0,529710326

54

2,388765927

52

24

Afyon

0,531056809

55

2,287352551

60

43

Şırnak

0,531819529

56

1,935279205

74

78

Mardin

0,534397243

57

2,105576941

66

74

Bayburt

0,534842108

58

2,42956107

49

64

Adana

0,536204113

59

2,295804669

59

16

Kahramanmaraş

0,536953794

60

2,271890694

61

60

Karabük

0,537153235

61

2,409032228

50

28

Bingöl

0,537216828

62

2,075942262

69

72

Nevşehir

0,544143462

63

2,658897861

36

36

Sivas

0,545519861

64

2,402634042

51

49

Van

0,545707249

65

1,944128551

73

75

Kayseri

0,550796849

66

2,513962289

43

17

Ardahan

0,554816831

67

2,076032447

68

71

Tokat

0,557617036

68

2,017596672

70

57

Konya

0,557625159

69

2,172467766

64

20

Kırıkkale

0,562758547

70

2,357180759

55

41

Hatay

0,572889469

71

1,955827256

72

46

Şanlıurfa

0,573456761

72

1,802917173

77

73

Yozgat

0,573845514

73

2,078214337

67

65

Muş

0,579033387

74

1,676598487

79

81

Kırşehir

0,58394986

75

2,220130323

63

40

Kars

0,587749514

76

1,769023243

78

68

Siirt

0,591750505

77

1,81112667

76

77

Gaziantep

0,592034145

78

2,007505326

71

30

Kilis

0,60128969

79

1,872845271

75

63

Bitlis

0,625276259

80

1,584278801

80

76

Ağrı

0,626836078

81

1,347774306

81

79

http://www.gundemcocuk.org/basin/Gundem_Rapor2012.pdf

"Raporda yer alan veriler:

Toplumsal olaylar sırasında yaşananlar, kara mayını ve askeri mühimmat, silahlı çatışmalar, yargısız infazlar ve sağlık, eğitim ve bakım hizmeti veren kamu görevlilerinin ihmali nedeniyle yaşamını kaybeden çocuk sayısı: 46

Bu çocuklar bizzat devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlali nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

Raporun ikinci temel başlığı olan devletin önlem almadığı şiddet olan "bireysel silahlanma, intihar, ihmal, afetler" gibi durumlarda yaşanan ihlal sonucunda en az 563 çocuk yaşamını yitirdi.

Raporda öne çıkan bir diğer konu olan iş yeri ölümlerinde ise 2012 yılında en az 38 çocuk yaşamını kaybetti. Eğitim ortamında yaşamını yitiren çocuk sayısı ise en az 20 çocuk olarak belirtildi.

“Yabancılar” bölümünde ise en az 40 çocuğun Türkiye devleti sınırları içerisindeyken çeşitli sebeplerden dolayı yaşamını yitirdiği söylendi.
Öte yandan dernek, bu konudaki verilerin çok yetersiz olduğunu daha etkili izleme yapılması gerektiğini belirtti.

Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu’nda çocuğa yönelik cezasızlığın vurgulanması ve görünür kılınması amacıyla 2012 yılında görülen Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, İbrahim Oruç, Efe Boz, Mahsun Mızrak, Çağdaş Gemik davalarıyla ilgili güncel gelişmelere yer veriliyor."

http://www.gundemcocuk.org/

"Gündem: Çocuk!, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür. Çalışmalarını çocuk hakları alanında yaşanan sorunların temelindeki paradigmanın değişmesi, savunuculuk, ağ çalışmaları ve katılım programları altında, öncelikli çalışma arkadaşları olan çocuklarla birlikte sürdürür."

Çocuklar için artan güvensizliğin göstergeleri

Yıllara Göre Türkiye’de Güvenlik Birimine Çeşitli Nedenlerle Gelen veya Getirilen Çocuk Sayıları 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toplam

132.592

188.044

188.044

204.040

245.080

273.571

Kadın

33.287

55.849

55.849

62.425

77.654

85.875

Erkek

99.305

132.195

132.195

141.615

167.426

187.696

 

Güvenlik Birimine "Mağdur" olarak getirlen çocuk sayılarında artış gözlenmektedir.

Türkiye’de Mağdur Olarak Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk Sayıları

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toplam

44.153

61.645

76.428

88.582

111.857

121.717

Kadın

18.367

26.869

35.255

41.050

51.977

55.364

Erkek

25.786

34.776

41.173

47.532

59.880

66 353

 

Yıllara Göre Türkiye’de "Suça Sürüklendiği“ İçin Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk Sayıları

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toplam

62.430

68.344

83.393

84.916

100.831

115.439

Kadın

5.965

7.193

9.142

8.511

11.164

13.089

Erkek

56.465

61.151

74.251

76.405

89.667

102.350

Kaynak:TÜİK, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk veritabanı, adalet İstatistikleri.

2013 Human Development Report – "The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World"

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/English/HDR2013%20Report%20English.pdf


2013 İnsani Gelişme Raporu, 14 Mart Perşembe günü Meksika’da düzenlenen bir toplantıyla açıklandı.

  • "2013 raporunun verilerine göre, Türkiye’nin 2012’deki İnsani Gelişme Endeksi (İGE) değeri 0.722 oldu. Bu değerle Türkiye yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı ve 187 ülke ve bölge arasında 90.  ülke oldu."
  • "2013 İnsani Gelişme Raporu’ndaki en son İnsani Gelişme Endeksi (İGE) verilerine göre Norveç, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri, 187 ülke ve bölge arasında başı çekiyor."
  • "Savaş mağduru Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve kuraklık mağduru Nijer ise en düşük endeks değerlerine sahip."
  • Mahfi Eğilmez-İnsani Gelişmede Türkiye'nin Yeri http://www.mahfiegilmez.com/2013/03/insani-gelismislik-sralamasnda.html
Joomla templates by a4joomla