"Devletin resmi kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kendisine verilen görev çerçevesinde, bir işçinin geçim koşullarını hesaplamıştır. Buna göre bir işçinin yaşama maliyeti aylık net 1.424,70 TL’dir."

Enis Bağdadioğlu, "Yeni Asgari Ücret", Türk-İş Dergisi, S. 402 (2015/1)

 

Kaynak: http://www.turkis.org.tr/dosya/4YuG0Wp4Bqgs.pdf

   
Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması yaklaşık dört aylık bir zamanda 9 işkolunda, 27 ilde, 85 işyerinde  kamuda taşerone bağlı çalışan toplam 5250 işçi ile yüz yüze görüşme / anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir.

30 Mayıs 2014 tarihli 29015 sayılı Resmi Gazete'de Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) yayınlandı.

Kabul edilen ve yayınlanan tam metin için tıklayınız.

Yüksek Planlama Kurulunca 6/5/2014 tarihli  2014/4 nolu kararı ile Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015) kabul edilmiş ve duyurulmuştur.


   

Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 Raporu

"Kurumun 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinde mali rapor ve tabloları etkileyecek düze yde kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırılıklar bulunduğu kanaatine varılmıştır. Tüm bu sebeplerle Kurumun 2012 yılı mali rapor ve tablolarına olumsuz denetim görüşü verilmiştir."

Türkiye İş Kurumu 2012 Raporu

"Türkiye İş Kurumu 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının (FON mali tabloları hariç) yukarıda açıklan an nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinde mali rapor ve tabloları etkileyecek düzeyde kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırılıklar bulunduğu kanaatine varılmıştır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2012 Raporu

"Denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile bilgi ve belgeler yukarıda “Kamu İdaresi Mali Tabloları” ve “Denetim Görüşünün Dayanakları” başlıkları altında açıklandığı üzere, kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında görüş bildirilememektedir"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 Raporu

"Denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile ilgili bilgi ve belgeler yukarıda “Kamu İdaresi Mali Tabloları” ve “Denetimin Dayanağı, Amacı, Yöntemi" ve Kapsamı” başlıkları altında açıklandığı üzere, kamu idaresi yönetimi tarafından"sağlanamadığı için"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının"2012 yılına ilişkin mali rapor ve"tabloları hakkında görüş bildirilememektedir

Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanan "Türkiye'de İyi İşler" Raporu yayınlandı.

Rapor tam metinleri

Tanıtım sunumları

Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endsütri ilişkileri Bölümü öğretim üyelerince Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için hazırlanan "Türkiye'de Ev İşçileri" raporu Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlandı.

Seyhan Erdoğdu-Gülay Toksöz, Kadınların görünmeyen emeğinin görünen yüzü -Türkiye’de Ev İşçileri, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara, 2013.

 

Tam metin: http://www.keig.org/content/kitaplar/genelge%20kitap%202013.pdf

KEİG Yayınları Dizisi: Araştırma Raporu
HAZIRLAYAN: KEİG Platformu
BİRİNCİ BASIM: Mayıs 2013

"Türkiye’de kadın istihdamının artırılması son yıllarda çeşitli gerekçelerle politika yapıcıların gündemlerinde öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Kadın istihdamını artırma girişimleri, idari bir düzenlemeye de konu oldu. 2010 yılında yayımlanan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” başlıklı Başbakanlık Genelgesi, kadın istihdamına yönelik faaliyetlerin neler olduğu ve nasıl uygulanması gerektiğini içeriyor. Genelge, kadın istihdamı sorununun Hükümetin en üst düzeyince tanınması açısından önemli; ancak daha önemlisi bu düzenlemelerin doğru uygulamalarla hayata geçirilmesi ve izlenmesi.

Bu noktada, hem kadın emeği ve istihdamına dair merkezi yönetim kurumlarının, bu kurumların il örgütlenmelerinin, yerel yönetimlerin ve illerdeki meslek odalarının çalışmalarını incelemek hem de Genelge maddelerinin hayata geçirilip geçirilmediğini izlemek üzere KEİG Platformu olarak bir araştırma yürüttük. Elinizde bulunan bu çalışmanın oluşmasına zemin hazırlayan araştırma, 2012 yılının Haziran ve Temmuz aylarında KEİG Platformu tarafından, üye örgütlerin bulunduğu 12 ilde kolektif olarak yürütüldü."


Bu noktada, hem kadın emeği ve istihdamına dair merkezi yönetim kurumlarının, bu kurumların il örgütlenmelerinin, yerel yönetimlerin ve illerdeki meslek odalarının çalışmalarını incelemek hem de Genelge maddelerinin hayata geçirilip geçirilmediğini izlemek üzere KEİG Platformu olarak bir araştırma yürüttük. Elinizde bulunan bu çalışmanın oluşmasına zemin hazırlayan araştırma, 2012 yılının Haziran ve Temmuz aylarında KEİG Platformu tarafından, üye örgütlerin bulunduğu 12 ilde kolektif olarak yürütüldü. - See more at: http://www.keig.org/kitaplar.aspx?id=5#sthash.8eu4cUjT.dpuf
Türkiye’de kadın istihdamının artırılması son yıllarda çeşitli gerekçelerle politika yapıcıların gündemlerinde öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Kadın istihdamını artırma girişimleri, idari bir düzenlemeye de konu oldu. 2010 yılında yayımlanan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” başlıklı Başbakanlık Genelgesi, kadın istihdamına yönelik faaliyetlerin neler olduğu ve nasıl uygulanması gerektiğini içeriyor. Genelge, kadın istihdamı sorununun Hükümetin en üst düzeyince tanınması açısından önemli; ancak daha önemlisi bu düzenlemelerin doğru uygulamalarla hayata geçirilmesi ve izlenmesi.

Bu noktada, hem kadın emeği ve istihdamına dair merkezi yönetim kurumlarının, bu kurumların il örgütlenmelerinin, yerel yönetimlerin ve illerdeki meslek odalarının çalışmalarını incelemek hem de Genelge maddelerinin hayata geçirilip geçirilmediğini izlemek üzere KEİG Platformu olarak bir araştırma yürüttük. Elinizde bulunan bu çalışmanın oluşmasına zemin hazırlayan araştırma, 2012 yılının Haziran ve Temmuz aylarında KEİG Platformu tarafından, üye örgütlerin bulunduğu 12 ilde kolektif olarak yürütüldü. - See more at: http://www.keig.org/kitaplar.aspx?id=5#sthash.8eu4cUjT.dpuf
Türkiye’de kadın istihdamının artırılması son yıllarda çeşitli gerekçelerle politika yapıcıların gündemlerinde öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Kadın istihdamını artırma girişimleri, idari bir düzenlemeye de konu oldu. 2010 yılında yayımlanan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” başlıklı Başbakanlık Genelgesi, kadın istihdamına yönelik faaliyetlerin neler olduğu ve nasıl uygulanması gerektiğini içeriyor. Genelge, kadın istihdamı sorununun Hükümetin en üst düzeyince tanınması açısından önemli; ancak daha önemlisi bu düzenlemelerin doğru uygulamalarla hayata geçirilmesi ve izlenmesi.

Bu noktada, hem kadın emeği ve istihdamına dair merkezi yönetim kurumlarının, bu kurumların il örgütlenmelerinin, yerel yönetimlerin ve illerdeki meslek odalarının çalışmalarını incelemek hem de Genelge maddelerinin hayata geçirilip geçirilmediğini izlemek üzere KEİG Platformu olarak bir araştırma yürüttük. Elinizde bulunan bu çalışmanın oluşmasına zemin hazırlayan araştırma, 2012 yılının Haziran ve Temmuz aylarında KEİG Platformu tarafından, üye örgütlerin bulunduğu 12 ilde kolektif olarak yürütüldü. - See more at: http://www.keig.org/kitaplar.aspx?id=5#sthash.8eu4cUjT.dpuf

TÜİK en son 2006 yılında yapılan çocuk işgücü anketini 2012 yılında tekrar yaparak sonuçlarını yayınladı.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659

 

  • Buna göre Türkiye'de 893 bin çocuk çalışmaktadır. Bu çocukların 292 bini 6-14 yaş aralığında bir başka deyişle zorunlu eğitim yaşındadır.
  • Çocuk çalışması hakkında 2006 yılından bu yana TÜİK veri derlememişti. Bugün (02 Nisan 2013) yayınlanan veriler 2012 yılına aittir. Verilerin gösterdiği son 6 yıl içinde çocuk istihdam oranı azalmadığı gibi, çocuk çalışan sayısında da bir gerileme yoktur.
  • Ayrıca 2006 yılında 6 milyon 540 bin çocuk ev işlerinde çalışırken, 2012 yılında bu sayı 7 milyon 503 bin olmuştur.
  • 2006 yılında 6-14 yaş aralığında 95 bin kız çocuğu ekonomik işlerde çalışırken 2012 yılında bu sayı 108 bine yükselmiştir.
  • Ev işleri ile ekonomik işlerde çalışan çocuklar birlikte ele alındığında "çalışmayan çocukların" sayısı "çalışan çocukların" sayısından azdır. 2012 yılında 7 milyon 500 bine yakın çocuk ekonomik işler ile ev işlerinde çalışırken, hiç çalışmayan çocuk sayısı sadece 6 milyon 504 bindir.
  • 2006 yılında sanayide 275 bin çocuk çalıştığı belirlenmiştir. 2012 yılında sanayide çalışan çocuk sayısı 217 bin olrak gerçekleşmiş, az da olsa gerilemiştir.
  • 2012'de 470 bin çocuk ücretli veya yevmiyeli olarak çalışmıştır.

TÜİK tarafından yayınlanan ayrıntılı verilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Tablo-1: Yaş grubu ve cinsiyete göre kurumsal olmayan nüfus ve istihdam

Tablo-2: Yaş grubu, cinsiyet ve çalışma durumuna göre çocuklar

Tablo-3: Yaş grubu, cinsiyet ve çalışma durumuna göre okula devam eden çocuklar

Tablo-4: Yaş grubu, cinsiyet ve çalışma durumuna göre okula devam etmeyen çocuklar

Tablo-5: Yaş grubu, cinsiyet ve sektöre göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar

Tablo-6: Yaş grubu, cinsiyet ve işteki duruma göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar

Tablo-7: Çalışma süresi ve cinsiyete göre ev işlerinde faaliyette bulunan çocuklar

Tablo-8: Çocuk İşgücü Anketleri Hakkında Özet Açıklama

Açıklamalar:

Ev işleri: Hanehalkı fertleri tarafından kendi evlerinde gerçekleştirilen ve ekonomik faaliyet tanımının dışında kalan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, hanehalkı fertleri tarafından (çocuklar da dahil olmak üzere) ücretsiz olarak gerçekleştirilen evle ilgili işleri kapsamaktadır. Hanehalkı için alışveriş yapma, yemek pişirme, çamaşır yıkama, ütü yapma, küçük kardeşlere veya hanede bulunan hasta fertlere bakma, evi temizleme, hanede bulunan eşyaları onarma vb. faaliyetler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ekonomik faaliyetlerde çalışanlar (İstihdam edilenler): Referans haftası süresince herhangi bir gün en az 1 saat süresince ücret, kar veya ailenin kazancı için aile işletmelerinde ücretsiz olarak çalışanlar ile işi olanlardan; çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan ancak işleri ile ilişkileri devam eden kişileri kapsar.

Çocuk: Ankette 6-17 yaş arası fertler çocuk olarak tanımlanmıştır.

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

"Bu Yönetmeliğin amacı, özel istihdam bürolarının seçimine, izinlerinin verilmesine, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130319-32.htm

 

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği -(İŞKUR)-

"Yönetmeliğin amacı; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

http://www.iskur.gov.tr/portals/0/dokumanlar/kurumsal%20bilgi/mevzuat/Yonetmelikler/Aktif%20%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC%20H%C4%B0zmetleri%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

Devlet personel Başkanlığı tarfaından hazırlanankamuda çalışan "geçici personel" (4/C)'e ilişkin bir rehber

http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/pdf/gecicipersonelrehberi.pdf

http://spm.etu.edu.tr/tr/publish/2012_12_17-IstihdamGorunumu-Aralik.pdf

Esra Doğan, Misafir Araştırmacı

Emrah Çetin, Yardımcı Araştırmacı

17 Aralık 2012

“İşsizlikteki yükseliş iyice belirginleşiyor, üçüncü ve dördüncü çeyrekte 2012’deki düşüş eğiliminin sürmeyeceğinden kaygılıyız”

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ SPM), Eylül ayı için açıklanan yüzde 9.1’lik işsizlik oranının işsizlikteki yükselişi iyice belirginleştirdiğine ve son 5 yıldır ilk kez, önceki yıllara ait bir değerin üstüne çıkardığına dikkat çekerek, 2012’de gözlenen işsizlikteki düşüş eğiliminin sürdürülemeyeceğinden kaygılı olduğunu açıkladı. SPM, tarım dışı işsizlik oranındaki 0.3 puanlık artışın ise sanayi üretimi ve dolayısıyla imalat sanayi kapasite kullanım oranlarındaki daralmadan kaynaklandığını bildirdi.

Güneş A. Aşık - TEPAV Değerlendirme Notu

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımı: İstanbul ve Ankara’da Katılım, Bingöl ve Tunceli ile Aynı

"Son on yılda uyguladığı mali disiplin ve yapısal reformlar neticesinde başarılı bir büyüme performansı gösteren Türkiye’nin bilindiği üzere önümüzdeki on yıl için hedefi dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer alabilmek. Ancak önümüzde ciddi kısıtlar mevcut; çünkü böyle iddialı bir hedefi gerçekleştirebilmek için gereken en önemli unsurlar nitelikli, verimli ve çalışkan bir işgücü profili. Türkiye’de kadın işgücü profiline baktığımızda ise maalesef hayal kırıklığına uğramamak mümkün değil. TÜİK istatistiklerine göre 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı %28.8 ve 2004 ile 2011 yılları arasında aktif olmayan kadın sayısı 790,000 artarak 19,4 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Uluslararası karşılaştırmalarda ise Türkiye’nin durumu oldukça gerilerde. OECD istatistiklerine göre, 15-64 yaş arası kadınların katılım oranı AB-21 ortalaması %65.5, OECD ülkeleri ortalaması % 61.8. Benzer ekonomik kategorilere konduğumuz ülkelere baktığımızda ise Rusya Federasyonu’nda bu oran %68, Güney Kore’de %55, Meksika’da %46, Macaristan’da %57 ve Brezilya’da %63.5. Kültürel hayatta erkek ve kadınların rolü bakımından Türkiye’ye benzeyen ve iş hayatında kadınlara yönelik  ayrımcılığın mevcut olduğu bilinen Japonya’da bile işgücüne kadınların katılma oranı %63. Ancak yine de Türkiye’de umut verici bir trend gözlemliyoruz. Kadın istihdamı sadece belli başlı birkaç şehirde değil, birçok bölgede hızla artıyor ve ekonomik büyüme kadın istihdamını erkeklere görece daha fazla etkiliyor. Bu notta 2004 yılından bu yana kadınların işgücüne katılımına ve istihdam büyümesine dair gelişmeleri bölgesel bazda özetliyor ve kadın işgücü profiline dair sorunlara ışık tutmayı hedefliyoruz..." http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/3320#.UNAZLAcEb90.twitter

DİSK Devrimci Sağlık İş Sendikası’nın çağrısı ile düzenlenen “Asgari Ücret Çalıştayı” 24 Kasım 2012 Cumartesi günü İstanbul Eczacı Odası Galatasaray Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İnsanca yaşayacak asgari ücret için mücadelenin bugün sendikal hareket açısından anlamı ve içeriğini tartışmak ve ortak bir program oluşturmak amacıyla düzenlenen Çalıştaya, konunun uzmanları, sendikaların üye ve yöneticileri katıldı.

Asgari Ücret Çalıştayı sonuç metni: http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=50042

Mustafa Sönmez (24 Kasım 2012-Cumhuriyet Gazatesi), "Ahlak, Vicdan ve Asgari Ücret…"

 http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=380538&kn=889&ka=4&kb=889

"Yakında gündeme, asgari ücretin yeniden tespiti için komisyon çalışmaları gelecek. İşçi, işveren, bakanlık ve bürokrasi bir araya gelip şu an 740 TLolan asgari ücreti ne kadar artıralım tartışması yapacaklar. Aslında sefil birortaoyunu seyredeceğiz yeniden. Çünkü Orta Vadeli Program’da zaten adı konuldu asgari ücretin. Açın 2013 programının “Sosyal Güvenlik Kuruluşları”bölümünde aynen şunlar yazıyor: “Asgari ücretin 2013 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında… artırılması öngörülmüştür.” Çok açık değil mi?"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=haber&id=basin491 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın raporuna göre, kamuda 585 bin 788 ve özel sektörde 419 bin 466 kişi alt işverende çalışıyor. Taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörler, 417 bin kişi ile temizlik ve 318 bin kişi ile inşaat sektörleri. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla ''alt işverenlik, geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma'' konularında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. 

Toplantıda,''alt işverenlik, geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma'' konusunda bakanlıkça hazırlanan rapor sunuldu. 

Güngör Uras (Dünya Gazetesi-22 Ekim 2012)

http://www.dunya.com/ekonomiyi-ucuz-faiz-degil-maas-ucret-zammi-canlandirir-149945yy.htm

"Bizde iç talebi canlandırmanın tek yolu maaş ve ücretleri artırmaktır
Çünkü toplam hane halkı kullanılabilir gelirinin yüzde 67.8'ini maaş, ücret, yevmiye, emekli dul yetim aylıkları ile diğer sosyal transferler oluşturuyor (Basit anlatımıyla, halkımızın kullanılabilir her 100 liralık gelirinin 67.8 lirası maaş, ücret geliri).
Maaş, ücret gelirleri artmadıkça, iç talebin büyük bölümünde canlanma beklenemez."

Kalkınma Bakanlığı İstihdam ve Çalışma Hayatı Dairesi tarafından hazırlanan Temmuz 2012 Dönemi Aylık İstihdam değerlendirme Raporu 

 Aylık İstihdam Değerlendirmeleri

Bu bölümde İstihdam ve Çalışma Hayatı Dairesi tarafından hazırlanan Aylık İstihdam Değerlendirme Raporlarına yer verilmektedir.

İstihdam Değerlendirme Toplantıları

Kalkınma Bakanlığı İstihdam ve Çalışma Hayatı Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılı başından bu tarafa istihdam alanında çalışan farklı birim ve kurumlardan uzmanların katılımıyla İstihdam Değerlendirme Toplantıları düzenlenmektedir. Toplantılarda son açıklanan istihdam verileri üzerinden gidilmekte, istihdamla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmekte ve istihdamla ilgili güncel bir analitik çalışma katılımcılarla paylaşılmaktadır.

  • Güngör Uras (Milliyet Gazetesi-16 Ekim 2012) "İşsiz sayısı bir ayda 97 bin arttı"

"Büyümeyi yavaşlattık. Ekonomi küçülürken çalışan sayısının artmasını, işsiz sayısının azalmasını beklemek yanlış olur. İstihdamda haziran ayına kadar her ay daha iyiye giden görünüm, temmuz ayında bozulmaya başladı."

http://ekonomi.milliyet.com.tr/issiz-sayisi-bir-ayda-97-bin-artti/ekonomi/ekonomiyazardetay/16.10.2012/1612412/default.htm

  • Güngör Uras (Dünya Gazetesi-16 Ekim 2012) "İşsizlikte "indi-bindi" devam ediyor"

"Ekonomideki yavaşlamanın istihdam rakamlarına ne kadar yansıyacağı merak ediliyordu.
Korkulan oldu ama az oldu. Yavaşlama sonucu işsizlik oranlarında bir artış var.
"

http://www.dunya.com/issizlikte-indi-bindi-devam-ediyor-149891yy.htm

  • Alaattin Aktaş (Dünya Gazetesi-16 Ekim 2012) "İşsizlik yönünü yukarı çok hızlı çevirdi"

"İşsizliğin ilkbahar ve yaz aylarında düşük gerçekleşmesi normaldir. Tarım, inşaat ve hizmetler gibi mevsime çok duyarlı sektörlerde istihdamın artmasından ötürü işsizlik söz konusu aylarda görece düşük gerçekleşir; işsizlik oranı da düşer, bu hep böyle olmuştur. Bu yüzden de işsizlik yılın tümü düşünüldüğünde neredeyse düzenli bir çanak eğrisi çizer. Bir başka ifadeyle yılın ortasından itibaren işsizliğin yavaş yavaş artmaya başlamasında şaşılacak bir durum yoktur. Ancak, bu dönüş çok hızlı olmuşsa, biraz durup düşünmek gerekir."

http://www.dunya.com/issizlik-yonunu-yukari-cok-hizli-cevirdi-149882yy.htm

"İşveren ile işçi arasındaki yeni iş sözleşmesi işverene, işçilerini değerleri 2 bin ile 50 bin sterlin arasında değişen şirket hisseleri karşılığında haksız işten çıkarılmama, kıdem tazminatı, iş eğitimi, annelik ve esnek çalışabilme gibi haklarından vazgeçmeye zorlama imkanı veriyor."

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/10/121009_uk_economy.shtml

Özel İstihdam Büroları-taşeron aracılığıyla çalışmaya karşı çalışanların haklarını öne çıkaran IndustriALL Global Union bir rapor yayınladı. 

The Triangular Trap adlı rapor (İngilizce)

Raporun Türkçe çevirisi [http://petrol-is.org.tr/sites/default/files/uclu_tuzak-1.pdf]

"Birleşmiş Milletler Kuruluşları olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Türkiye İş Kurumu’nun birlikte yürüttüğü “Birleşmiş Milletler Ortak Programı: Herkes için İnsana Yakışır İş – Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması” kapsamında Doç. Dr. Hakan Ercan tarafından ILO için hazırlanan “Türkiye’de Mesleki Görünüm” çalışması, 2 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Mesleki Görünüm Çalışması Tanıtım Toplantısı”nda kamuoyu ile paylaşıldı."

"Türkiye’de genç işsizliğini azaltmak hedefiyle Ocak 2010’da hazırlanmaya başlanan Türkiye tarihinin ilk Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı 16 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Gençler için İnsana Yakışır İş: Türkiye’nin Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı” adlı toplantıda kamuoyuna duyuruldu. "

Seyfettin Gürsel-Zümrüt İmamoğluBahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, “Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar ve Çözümler” başlıklı raporunu 9 Ağustos 2012 Perşembe günü, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Rapor tam metni: Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler

Rapora ilişkin Sunum

Ayşegül Dinççağ-Hasan Çağlayan Dündar, "2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri", Tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu, (N201127) Nisan2011.

TÜRK-İŞ/SBF Sosyal Politika Merkezi ortak yayını

Kitabın tam metni için http://spaum.politics.ankara.edu.tr/UserFiles/File/uis-kitap-tam.pdf

Editörün Önsözü-Ahmet Makal

"Ulusal İstihdam Stratejisi" Belgesi Üzerine Makro Ekonomik Bakış-Erinç Yeldan

Ulusal İstihdam Stratejisi Kadınlar ve Gençler İçin Ne Getiriyor?-Gülay Toksöz,

Ulusal İstihdam Stratejisi: Ucuzluk, Esneklik ve Güvencesizlik-Aziz Çelik

Ulusal İstihdam Stratejisinin Politik Eksenlerinden Biri Olarak Eğitim-İstihdam İlişkisi-Hasan Hüseyin Aksoy

Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında  İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi-Recep Kapar

13 ülkede sendikalı ve sendikasız çalışanlar arasında yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları:

Araştırmanın yapıldığı ülkeler: Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Güney Afrika, İngiltere, ABD

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/120604_-_ituc_poll.pdf

 Türkiye'de kamu sağlık hizmetleri içinde hizmet alımı yoluyla görülen işlerde istihdam edilenlerde son 7 yılda iki kata yakın bir artış yaşanmıştır. Güvencesiz ve kötü koşullarda çalışanların toplumun sağlığı ve bakımı görevlerinde uygun bir biçimde çalışamayacakları bilinmelidir. Taşeronlaşmaya bağlı güvencesiz ve kötü çalışma koşulları yalnızca bu işlerde çalışanları ekonomik, sosyal, sağlık gibi bir çok bakımdan olumsuz etkilememekte, aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit etmektedir. 

Joomla templates by a4joomla