Erinç Yeldan-Cumhuriyet Gazetesi (10.04.2013)

Borçlanarak Büyüme

"Türkiye 2008’den 2012’ye toplam 55.8 milyar dolar net yeni dış borç biriktirmiştir. Bu dönemde ulusal gelirimiz dolar bazında toplam 44.3 milyar artış göstererek 786.4 milyar dolara yükselmiştir.
Yani, 2008 sonrasında Türkiye ekonomisi ulusal gelirini 44.3 milyar; dış borçlarını ise 55.8 milyar dolar yükseltmiştir. Dış borçlanmadaki toplam net artış, ulusal gelirdeki toplam artıştan daha fazladır. "

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=409900&kn=59&ka=4&kb=5&kc=59

Mustafa Sönmez-Yurt Gazetesi

  • 10.04.2013 [Artan Kürt göçü ve mesajları (1)]

"Güneydoğu ve Kuzeydoğu’daki 21 il doğumluların nüfusu 2007-2012 döneminde yaklaşık 18 milyondan 20 milyona çıkmış. Son 6 yılda bu bölgeden yurttaşlarımızın sayısı yüzde 11, ya da 2 milyona yakın artmış. Diğer bölgelerde aynı dönemdeki artış yüzde 5,5. Doğurganlık, Doğu-G.Doğu’da daha yüksek, bu biliniyor.
İkinci sonuç şu; 2007 bitiminde bu 21 ilimiz doğumlu nüfusun yüzde 44’ü, doğduğu ilin dışında ikamet ediyordu. 2012’nin sonuna gelindiğinde bu oranın yüzde 47’ye çıktığını görüyoruz. Yani, göç eğilimleri artmış; özellikle de Marmara, Ege, Akdeniz illerine göç devam etmiş."

http://www.yurtgazetesi.com.tr/artan-kurt-gocu-ve-mesajlari-1-makale,4021.html

  • 09.04.2013 [Artan Kürt göçü ve mesajları (2)]

"Son 5 yılda, yani 2007’den 2012’ye, Doğu ve Güneydoğu il nüfuslarına kayıtlı nüfusun 2 milyonu daha Batı illerine göç etti. Böylece çoğu Kürt kimlikli göçmen Doğulu nüfusun 9,3 milyonu bulduğu anlaşılıyor.
Bütün etnik kutuplaşma riskine ve kışkırtmalara rağmen Doğulu nüfusun Batı illerine göçünün verdiği mesajın, birlikte yaşama beyanı olduğunu yinelemekte fayda var. Estirilen negatif  havaya rağmen, çoğu yoksul Kürt yurttaşımız, işinin, ekmeğinin, diğer beklentilerinin peşinde, başta İstanbul olmak üzere, büyük illere göçmekten vazgeçmiyorlar."

http://www.yurtgazetesi.com.tr/artan-kurt-gocu-ve-mesajlari-2-makale,4035.html

Güngör Uras- Milliyet (11.04.2013)

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 45 bin dolayında köy korucusu var. Bunlar her ay 800 TL dolayında aylık alıyor. Her operasyonda koruculara 25-30 TL operasyon tazminatı, 100 TL’ye kadar ilave ücret ödeniyor. Hizmet yılını doldurdukları için aylık bağlanan 16 bin korucuya ise hizmet sürelerine göre 400 TL ile 600 TL arasında aylık ödeme yapılıyor."

http://ekonomi.milliyet.com.tr/koruculugun-ekonomik-sosyal-yani-da-var/ekonomi/ekonomiyazardetay/11.04.2013/1691999/default.htm

Income inequality is killing capitalism

Robert Skidelsky (guardian.co.uk, Thursday 22 November 2012)

http://www.guardian.co.uk/business/2012/nov/22/income-equality-killing-capitalism

"Why did people want to borrow so much? Why did the ratio of household debt to income soar to unprecedented heights in the pre-recession days?"

"But, beyond this, we cannot carry on with a system that allows so much of the national income and wealth to pile up in so few hands. Concerted redistribution of wealth and income has frequently been essential to the long-term survival of capitalism. We are about to learn that lesson again."

-- "Ekonomik büyümeye zarar vermeyen eşitsizliği azaltan radikal merkez politikalara gereksinim var." http://www.economist.com/node/21564556

-- "Artan eşitsizlik zamanımızın en büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunudur." http://www.economist.com/node/21564414

Metin Ercan (Radikal-13 Ekim 2012)

Ücretler, iç talep yetersizliği, krizden çıkış, UNCTAD

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1103892&Yazar=METIN-ERCAN&CategoryID=101

 "Finans ve borç krizi zamanda iktisat ilminin de krizde olduğunu ortaya çıkardı. İktisadın geliştirdiği modeller realiteleri yansıtmaya ve doğru analizler yapmaya yetmiyor."

http://www.dw.de/dw/article/0,,16264900,00.html

Erinç Yeldan (19 Eylül 2012 - Cumhuriyet Gazetesi), "Dış Kırılganlık ve Sanayisizleşme Tehdidi" [http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=366140]

"Türkiye, 2001 krizi sonrasını hızlı büyüme-yüksek işsizlik oranı ile geçti. Bu çarpık yapı, söz konusu dönemin istihdamsız büyüme ile betimlenmesine yol açmıştı. Şimdi ise düşük büyüme ve düşük işsizlik verileri ile karşı karşıyayız. Bu verilere bakıldığında insanın 2010 sonrasını büyümesiz istihdam diye nitelendiresi geliyor.

Resmi verilere dayanarak Türkiye ekonomisini analiz etmek giderek güçleşiyor..."

Mustafa Sönmez (24 Eylül 2012-Cumhuriyet Gazatesi), "Aile Borca Battı Büyüme Yattı…" [http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=366990]

"Gerçekten de son yılların büyümesinde ana rüzgâr hanehalkı tüketim harcamaları. Özellikle otomotiv, konut, beyaz eşya satın almaları ile ithalat ve ithalata bağımlı sanayi büyümesi yükünü tuttu. Ama bu tüketimin borç-harçla, kredi ile yapıldığı unutulmamalı. Tüketici kredileri, kredi kartı borçlanmaları ve borcu borçla kapatma için başvurulan ihtiyaç kredileri hızla tırmandı."

Joomla templates by a4joomla