Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi yayını http://erg.sabanciuniv.edu/

  • "Eğitim Reformu  Girişimi, her yıl yayımladığı Eğitim İzleme Raporları ile eğitim sistemindeki politika ve uygulamalarla ilgili olarak tutarlı, bütüncül ve eleştirel değerlendirmeler sunuyor. Bu raporların altıncısı olan Eğitim İzleme Raporu 2012’de, Türkiye eğitim sisteminde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaşanan gelişmeler, yönetişim ve finansman, eğitime katılım, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları ve eğitimin çıktıları başlıkları altında ele alındı. Kamuoyunun 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaşanan önemli gelişmelere ilişkin nesnel bir değerlendirmeye erişebilmesini amaçlayan raporda, bu dönemde uygulamaya geçen ve zorunlu eğitimin süresini, yapısını ve içeriğini köklü biçimde değiştiren “4+4+4” düzenlemesinin ilk yılında yaşananlar da önemli yer buldu. 2012 yılında uygulaması hız kazanan FATİH Projesi; öğretmen niteliğine ilişkin güncel çalışmalar; öğretim programları ve materyallerindeki değişiklikler; yeni uygulamaya konulan seçmeli derslerin incelenmesi ve TIMSS 2011 sonuçları da raporda öne çıkan diğer konular arasında yer alıyor."
  • "Eğitim İzleme Raporlarında eğitim sisteminde politika ve uygulama düzeyinde bir önceki yıl gerçekleşen değişimler yönetişim ve finansman, öğrenci, öğretmen ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları ile eğitimin çıktıları başlıkları altında ele alınıyor."

Eğitim İzleme Raporu 2012

Eğitim İzleme Raporu 2011

 

Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu Girişimi 2012

Erken Çocukluk Eğitimi ve "4+4+4" Düzenlemesi    
 
 

 

ABD'nin yeni nesil borçluları:

  • http://tr.euronews.com/ Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencileri ortalama 25 bin dolar miktarında borçla mezun oluyor ve günümüzde yeni mezun nüfusunun yarısından fazlası işsizlikle ya da istikrarsız iş dünyasıyla boğuşuyor. Başkanlık seçimleri yaklaştığı ve ekonominin en önemli gündem maddesi olduğu bir dönemde bu rakamlar pek iyiye işaret etmiyor. Reporter'ın bu bölümünde borç neslini ekranlara getiriyoruz. http://youtu.be/9TdKDT1n8S8

 ABD eğitim sisteminini sorguluyor:

  • http://tr.euronews.com/ Neden eğitim kalitesi sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri giderek diğer ülkelerin arkasında kalıyor? Başkanlık seçimleri öncesi milli eğitim sistemi, ülkede daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir tartışma konusu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün yayımladığı son rapora göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 42'si lise veya üstü okul mezunu. Ancak bu oran Kanada veya Japonya gibi ülkelerle kıyaslandığında giderek daha da geride kalıyor. http://youtu.be/4GpxgYFSUhQ

TÜRKİYE’DE Millî Eğitim Sistemi-YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER (Bekir S. Gür - Zafer Çelik), SETA-Siyaset Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 2009.

http://www.setav.org/public/indir.aspx?yol=%2fUps%2fdosya%2f27393.pdf&baslik=T%fcrkiye%27de+Milli+E%f0itim+Sistemi

"ERG izleme ve araştırma çalışmalarının sonucunda “herkes için kaliteli eğitim” hedefine dönük ve çeşitli tarafların katkılarıyla oluşturduğu politika önerilerinin yaşama geçmesi için farklı stratejiler izliyor."  http://erg.sabanciuniv.edu/

Joomla templates by a4joomla