Türkiye'de sosyal politika disiplininin gelişmesinde büyük emeği olan, eski SBF Dekanı ve Çalışma Bakanı, hocamız Prof. Dr. Cahit Talas anısına, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilmek üzere "Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü" tesis etmiş ve Ödül 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sahiplerini bulmuştu. Merkezimiz, 2015 yılı Ödülü için son başvuru tarihini 31 Temmuz 2015 olarak belirlemiş ve Jüri'nin şu isimlerden 
oluşmasını kararlaştırmıştır: 
 • Prof. Dr. Ahmet Makal
 • Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
 • Prof. Dr. Gülay Toksöz
 • Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan
 • Doç. Dr. Aziz Çelik

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi

8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Hakkında Bilgi:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, geleneğimizi geleceğimize dönüştürecek olan gençlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla her yıl Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ni düzenlemektedir.

 

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre, 7 yıl boyunca, akademik açıdan doyurucu tebliğlerin yanı sıra, değişik bölümlerden öğrencilerimiz arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da bizleri mutlu etti. İlk yedi kongrede tebliğ sunan bazı gençlerimizin, daha sonra değişik bölümlerimize araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir.

 

“8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ni ise 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde gene A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapacağız. Bu Kongre’de bütün bölümlerimizin lisans ve lisansüstü öğrencilerini aramızda görmeyi diliyoruz. Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan “8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne, uğraşı alanımıza giren tüm konularda tebliğler önerilebilecektir.

 

Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongre’de tebliğ sunacak öğrencilerin ulaşım ve Ankara’daki barınma masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Kongre ile ilgili bilgilere, ttp://spaum.politics.ankara.edu.tr ve  http://sosyalpolitikacilar.blogspot.com adreslerinde yer verilecektir. Tebliğ önerileri ve diğer konular için yazışma adresi olarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kullanılmalıdır.

8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Takvimi:

 • 26 Haziran 2015: Kongre tebliğ önerilerinin (en fazla 500 kelime) songönderilme tarihi.
 • 10 Temmuz 2015: Kongreye kabul edilen tebliğlerin duyuru tarihi.
 • 11 Eylül 2015: Kongreye kabul edilen tebliğlerin tam metinlerinin son gönderilme tarihi.
 • 22-23 Ekim 2015: 8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

Övgüye Değer Doktora Tezi:

Orkun Saip Durmaz, Emek Süreci ve Yeniden Proleterleşme: Türkiye'de Öğretmen Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014.

 

Övgüye Değer Yüksek Lisans Tezi:

Mehmet Atilla Güler, Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeni Toplumsal Hareketler: Yunanistan, Arap Baharı, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014.

 

,

Övgüye Değer Yüksek Lisans Tezi:

Samet Yaşar, Mütareke Döneminde İstanbul'da İşçi Hareketleri (1919-1922), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.

Muğla Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4. sınıf öğrencileri ile birlikte “direnen” TES-İŞ ve MADEN-İŞ Yatağan şubelerinin ve işyerlerinin misafiri olduk!

Mesleki gelişim ve eğitim amacıyla yapılan teknik geziye destek veren ve hazırlığına yardım eden, katkı yapan

 • İİBF Dekanlığına
 • ÇEEİ Bölüm Başkanlığına
 • Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne
 • Yatağan Termik Santralı İşletmesi Müdürlüğüne
 • TES-İŞ ve MADEN-İŞ Yatağan Şubelerine teşekkür ederim.
 

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncü isimlerinden Prof. Dr. Cahit Talas anısına A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından sosyal politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilmekte olan “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”nü kazananlar belli oldu. Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof. Dr. Gülay Toksöz, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik’ten oluşan Jüri:

Doktora” kategorisinde

 • Dr. Süreyya Algül’ün “Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1967-1975)” başlıklı tezini ödüle değer görürken [Danışman: Prof. Dr. Deniz Vardar/Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı]
 • Dr. Sidar Çınar’ın “Bağımlı Çalışma İlişkileri Kapsamında Mevsimlik Tarım işçilerinin Malatya Örneği Üzerinden Analizi” başlıklı tezi de [Danışman: Prof.Dr. Müjdat Şakar/Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı] övgüye değer bulundu.

Yüksek Lisans” kategorisinde ise

 • Tolga Tezcan’ın “Discrimination Experienced by Disabled Employees in the Public Sector: ‘Institutional Discrimination Area’ (“Kurumsal Ayrımcılık Alanı” Olarak Kamu Sektöründe Çalışan Engellilerin Yaşadıkları Ayrımcılık) başlıklı tezini [Danışman Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör/ODTÜ/Sosyal Politika Anabilim Dalı] ödüle değer görürken,
 • Ahmet Miraç Sönmez’in “Türkiye’de Kamu Personel Rejiminde Yardımcı Hizmetler Sınıfında Alt İşverenlik: Sağlık Bakanlığı Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi [Danışman: Yrd. Doç. Dr. İpek Özkal Sayan/Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı] de övgüye değer bulundu.

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü, 24 Ekim 2013, Perşembe günü saat 14.45’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

ÖSYM'nin yayınladığı 2013 yılı Üniversite Tercih Klavuzuna göre ilk defa öğrenci alacak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans programları aşağıdadır:

 

Geçen yıllarda öğrenci alan bölümlerin listesi için bkz.: http://bloknot.sosyalkoruma.net/index.php/ceei-boeluemleri/119-ceei-boeluemleri-lisans-programlar

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, Türkiye'de sosyal politika disiplininin gelişmesinde büyük emeği olan, eski SBF Dekanı ve Çalışma Bakanı, SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nün kurucusu, hocamız Prof. Dr. Cahit Talas anısına, her yıl verilmek üzere "Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü" tesis etmiştir. Ödül, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilecektir.

Ödül Jürisi ise şöyle belirlenmiştir:

Prof. Dr. Ahmet Makal

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu

Prof. Dr. Gülay Toksöz

Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan

Doç. Dr. Aziz Çelik

http://spaum.politics.ankara.edu.tr/index.php

 

 

 

 

"2013 yılının başarı, umut ve sevinçler yanında gönenç ve üretkenlik getirmesi dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun…"

 • "Doktora" kategorisinde Dr. Murat Özveri'nin, "Türkiye’de Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sistemin Sendikalaşma Üzerine Etkisi (1983-2009)" başlıklı tezini oybirliğiyle ödüle değer bulmuştur.
 • "Yüksek lisans" kategorisinde ise M. Onur Arun'un  “A Contribution to the Poverty Studies in Turkey: With a Framework of Capability Approach: the Case of General Directorate of Social Assistance and Solidarity”  (Türkiye’de Yoksulluk Çalışmalarına Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Katkı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Örneği) başlıklı çalışması oy çokluğuyla ödüle değer bulunmuştur.

Ödüller 11-12 Ekim 2012 tarihinde 5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı kapsamında  A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Aziz Köklü Salonunda 11 Elim tarihinde saat 14.30 – 15.15 arasında verilecektir.

 

İŞ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ'NİN 14. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE
AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDE ÇALIŞMA YAŞAMINA KATKI ÖDÜLLERİ VERİLMESİ
KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
1- YAYIN (ESER) ÖDÜLÜ:
Çalışma yaşamı alanında katkı veren dergi vb. sürekli yayınlar ile kitap vb. yazılı çalışmalara verilir. Çalışma ve Toplum Dergisi : 2004 yılından bu yana çalışma yaşamına katkıları ve bu alanda hem akademisyenleri hem de uzmanların yazılarını bir araya getiren, uluslararası bilimsel yayınlar kategorisinde kabul edilmiş bir dergi olması nedeniyle verilmiştir.
2- SENDİKA VE SİVİL TOPLUM ÖDÜLÜ:
İşçi ve işveren sendikaları ile çalışma yaşamı alanında var olan dernekler, vakıflar vb. sivil toplum örgütlerine verilir. Fişek Enstitüsü: İş sağlığı ve güvenliği alanında uzun yıllardır hem yayınsal hem de çeşitli proje ve çalışmaları nedeniyle verdiği katkı nedeniyle verilmiştir.
3- EMEK ÖDÜLÜ :
Çalışma yaşamında sosyal haklar, iş sağlığı ve İş güvenliği alanında uzun yıllar emek vermiş akademik ya da diğer alanlarda katkıda bulunmuş,somut çalışmaları olan kişilere verilir. Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ: Sosyal hakların gelişimine hem akademik ve yazınsal çalışmaları ve hem de bu alanın gelişimine yaptığı yol göstericiliği nedeniyle verilmiştir.
4- BASIN ÖDÜLÜ :
Yazılı veya görsel basında, çalışma yaşamı ile ilgili konularda, haber ya da program yapan, yahut köşe yazarlığı yapan yazılı ya da görsel basın mensuplarına verilir. Ancak bu konuda görüş birliğine varılamadığından bu sene basın ödülü verilmesinden vazgeçilmiştir.

Kaynak: Çalışma Ortamı Dergisi, S.123, Temmuz-Ağustos 2012, s.21.

PROGRAMLARIN 2009-2012 YILLARI MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ  SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Kırklareli Üniversitesi İİBF'ne bağlı olarak Çalışma Ekonomisi ve Endsütri İlişkileri Bölümleri Normal ve İkinci öğretim programlarına ilk defa lisan öğrencisi almıştır. Anadolu Üniversitesi İİBF'de bulunan ikinci öğretim öğrenci almamıştır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerine 2011 yılında toplam 5617 öğrenci yerleşmişken, bu yıl yerleşen öğrenci sayısı 5797'dir. tir. 2011 yılında Bu öğrencilerin 3174’ü örgün eğitim programlarına kaydolmuştur. 2012 yılında örgün eğitime yerleşen öğrenci sayısı 3465'dir. geçen yıl 2443 öğrenci ise açık öğretim veya uzaktan eğitime yerleştirilmişken, bu yıl 2332 öğrenci yerleşmiştir.

http://bloknot.sosyalkoruma.net/index.php/ceei-boeluemleri/119-ceei-boeluemleri-lisans-programlar

Joomla templates by a4joomla