Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında Lisans Eğitimi Veren Program ve Üniversite Sayıları

2009

2010

2011

2012

2013

(---)

2017

Program sayısı

32

41

42

45

51

(---)

55

Üniversite sayısı

17

22

22

24

27

(---)

31

 

  Yeşil ile gösterilen 14 program ilk yerleştirmelersonucunda kontenjanını dolduramamıştır.

 

ÇEEİ Bölüm ve Programlarının Taban Puanlarına Göre Başarı Sırası

(2017 yılı YLS)

Puan sırası Üniversite/Program Taban Puan Yerleşen Öğrenci

1.      

Ankara Üniversitesi

327,76480

52

Marmara Üniversitesi

303,35954

90

İstanbul Üniversitesi

299,98329

101

Gazi Üniversitesi

295,61070

112

Dokuz Eylül Üniversitesi

282,44766

113

6.      

Anadolu Üniversitesi

277,81718

80

Uludağ Üniversitesi

273,89454

103

8.      

Akdeniz Üniversitesi

266,68423

62

Kocaeli Üniversitesi

266,56910

102

Dokuz Eylül Üniversitesi  (İÖ)

264,10768

113

Sakarya Üniversitesi

257,55952

112

Uludağ Üniversitesi  (İÖ)

257,12918

103

Manisa Üniversitesi

252,80830

62

Akdeniz Üniversitesi (İÖ)

251,09197

62

Muğla Üniversitesi

249,49782

72

Pamukkale Üniversitesi

247,78247

72

Kocaeli Üniversitesi  (İÖ)

245,45123

103

Karadeniz T. Üniversitesi

244,50099

82

Trakya Üniversitesi

244,32001

62

Mersin Üniversitesi

243,99454

62

Yalova Üniversitesi

240,91726

62

Adnan Menderes Üniversitesi

239,78179

67

Sakarya Üniversitesi (İÖ)

239,48375

113

Çanakkale Üniversitesi

237,38344

93

Namık Kemal Üniversitesi

235,86181

62

Manisa Üniversitesi (İÖ)

235,84355

62

Pamukkale Üniversitesi (İÖ)

232,57161

72

Bandırma Üniversitesi

230,38084

62

Yalova Üniversitesi (İÖ)

229,04552

62

Isparta Üniversitesi

228,96574

144

Zonguldak Üniversitesi

228,48590

93

Trakya Üniversitesi  (İÖ)

228,26727

62

Muğla Üniversitesi (İÖ)

228,17511

72

Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ)

225,54415

82

Ordu Üniversitesi

225,28385

62

Adnan Menderes Üniversitesi  (İÖ)

224,72852

67

Mersin Üniversitesi (İÖ)

224,07396

62

Kırklareli Üniversitesi

221,36078

62

39.  

Atatürk Üniversitesi

221,17800

62

Çanakkale Üniversitesi (İÖ)

220,32926

93

Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ)

218,26837

1

Fırat Üniversitesi

206,06638

52

Tokat Üniversitesi

205,47899

35

Tokat Üniversitesi (İÖ)

203,69768

4

Zonguldak Üniversitesi (İÖ)

203,32555

31

46.  

Atatürk Üniversitesi (İÖ)

202,85111

9

Fırat Üniversitesi (İÖ)

202,77453

6

Ordu Üniversitesi (İÖ)

202,04151

5

Cumhuriyet Üniversitesi

201,78163

42

Anadolu Üniversitesi (AÖ)

201,45259

33

Kırklareli Üniversitesi (İÖ)

200,11041

18

Çankırı Üniversitesi

198,98898

50

İstanbul Üniversitesi (UÖ)

198,81815

35

Isparta Üniversitesi (İÖ)

198,67120

101

Çankırı Üniversitesi (İÖ)

-

0

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Bölümleri Öğretim Üyesi Sayıları 

Sınırlılıklar

 • YÖK tarafından kayıt altına alınmış akademik teşkilat verilerine dayanır. Kaynak: ÖSYM 2017 ÖSYS klavuzu
 • Niceliksel ölçütler içerir, niteliksel ölçütler yer almamaktadır.
 • Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına ilişkin veri tabloya dahil edilmemiştir. Bu değerlendirme daha sonra yayınlanacaktır.
 • Fiili olarak bölümde görev yapmayan öğretim üyeleri, bürokratik nedenlerle ÇEEİ bölümünde görev yapıyor olarak gösterilmiş olabilir.
 • ÇEEİ uzmanlığı olmayan öğretim üyeleri, bürokratik nedenlerle ÇEEİ bölümünde fiili olarak görev yapabilmektedir.
 • ÇEEİ Bölümünde görevli olmayan ancak bu alanda uzman olan başka bölümlerden gelerek fiili olarak görev yapan öğretim üyelerini içermez.
 • Lisans düzeyinde öğrenci almayan bölümleri içermez. 
  Prof. Dr. Doç.Dr. Yrd. Doç. Dr. Toplam

İstanbul Üniversitesi

8

6

7

21

Dokuz Eylül Üniversitesi

10

4

4

18

Anadolu Üniversitesi

6

4

4

14

Marmara Üniversitesi

4

4

4

12

Sakarya Üniversitesi

2

5

5

12

Uludağ Üniversitesi

8

-

4

12

Ankara Üniversitesi

7

3

2

12

Gazi Üniversitesi

4

5

 

9

Kocaeli Üniversitesi

2

2

5

9

Muğla Üniversitesi

2

4

3

9

Pamukkale Üniversitesi

1

3

5

9

Akdeniz Üniversitesi

2

1

5

8

Karadeniz teknik Üniversitesi

2

2

4

8

Bülent Ecevit Üniversitesi

-

-

7

7

Yalova Üniversitesi

3

3

1

7

Cumhuriyet Üniversitesi

2

1

3

6

Çanakkale Üniversitesi

1

2

3

6

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

-

-

6

6

Trakya Üniversitesi

1

1

4

6

Atatürk Üniversitesi

1

1

3

5

Kırklareli Üniveristesi

-

-

5

5

Mersin Üniversitesi

1

1

3

5

Ordu Üniversitesi

-

2

3

5

Süleyman Demirel Üniversitesi

2

2

1

5

Bandırma Üniversitesi

1

1

2

4

Namık Kemal Üniversitesi

1

1

2

4

Çankırı Üniversitesi

-

-

3

3

Fırat Üniversitesi

-

-

3

3

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

-

1

2

3

Adnan Menderes Üniversitesi

-

2

1

3

 

71

61

104

236

 

http://ceeik2017.uludag.edu.tr/index.html

19-22 Ekim 2017, Kemer-Antalya

Geleneksel Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, 19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü ev sahipliğinde Kemer-Antalya’da düzenlenecektir.

Kongre düzenleme tarihi ve yeri konusunda, Erzurum Kongresi sırasında yapılan bölüm başkanları toplantısında dile getirilen görüşler dikkate alınarak, Kongrenin Mayıs ayı içinde ve Antalya’da yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ancak, Kongre tarihi olarak belirlediğimiz 18-21 Mayıs tarihlerinde; çok sayıda meslekdaşımızdan aynı tarihler arasındaki diğer uluslararası kongrelere katılacakları için farklı tarihte düzenlenme talepleri; bu tarihlerde bir çok üniversitenin dönem sonu sınavlarının yapılacak olması; Ramazan ayının kongre tarihi belirleme konusundaki sınırlayıcı etkisi ve Kongreye destek veren Türk-İş’in sahip olduğu imkanlar dikkate alınarak

Kongre tarihi 19-22 Ekim 2017, Kongre yeri de Kemer Antalya olarak belirlenmiştir.

Kongre ana teması, akademisyen meslektaşlarımızın ve sosyal tarafların daha geniş katılımlarını sağlama amacıyla 21. Yüzyıl başından itibaren sosyal politikanın değişik alanlarında yaşanan gelişmeleri içeren SOSYAL POLİTİKA’DA DÖNÜŞÜMLER olarak belirlenmiştir.

Kongre, davetli konuşmacıların olduğu bir ana oturum ve kongre teması ile ilgili alt konu başlıkları ile ilgili bildirilerin sunulduğu paralel oturumlardan oluşacaktır. Kongre ana oturumu, davetli akademisyen ve sendikacıların birlikte katıldığı “Sendikal Dönüşümler” başlığı altında yapılacak, diğer oturumların konu başlıkları ve sayısı meslekdaşlarımızın sunacakları bildiri sayısı ve konularına göre belirlenecektir. Kongre ana teması ile ilgili olarak belirlenen alt başlıklar, sınırlayıcı olmayıp, meslekdaşlarımızın sunacağı sosyal politikayı ilgilendiren her yeni konu ile bildiri konusu olabilir.

Kongre Ana Teması: SOSYAL POLİTİKADA DÖNÜŞÜMLER

ÜST KONU BAŞLIKLARI

• Sosyal politika

• Endüstri İlişkileri-Sendikacılık

• Çalışma Hukuku

• İstihdam-İşsizlik-Ücret

• Gelir Dağılımı-Yoksulluk

• Sosyal güvenlik

• Çalışma Sosyolojisi

• Çalışma Psikolojisi

• Dezavantajlı Gruplar-Ayırımcılık-Dışlanma

• Sosyal Politikada Yeni Başlıklar

• Diğer

Kongre çalışmaları, 3 yayınla sonuçlanacaktır.

1) Kongre başlamadan bastırılacak ve Kongre salonunda dağıtılacak olan genişletilmiş bildiri özetlerinin yer aldığı özet bildiri kitabı.

2) Kongre esnasındaki sunum metinleri ile sunum sırasındaki tartışmaların bant çözümlerinin yer aldığı Türk-İş tarafından yayınlanacak Çalışma İlişkileri Kongre kitabı.

3) Tam metin haline getirilmiş bildirilerin yayınlanacağı hakemli dergi (İş-Güç Elektronik Dergi Özel Sayısı)

 

ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ METAL İŞÇİLERİ EYLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

 • Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına alınmıştır.
 • Metal işçilerinin toplu eyleminin Türkiye’nin endüstri ilişkileri sisteminin ve sendikacılığının yıllardır sıkıntısını çektiği temel sorunlarla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyoruz.
 • Metal işçilerinin toplu eyleminin, 12 Eylül ürünü sendika ve toplu pazarlık sisteminin değişmesine katkısı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile sendika özgürlüğünün ve sendika içi demokrasinin güvencelerinin artırılması gereğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.
 • Tarafları ve kamu yöneticilerini, işçilerin taleplerini sağduyulu bir yaklaşımla dikkate almaya ve sorunları barışçı yollarla çözmeye çağırıyoruz.
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyeleri olarak, uyuşmazlığın çözümü için her türlü bilimsel ve insanî desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamak isteriz.

Saygılarımızla. 22 Mayıs 2015


 

Prof. Dr. Metin KUTAL (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan
Prof. Dr. Çiğdem KIREL
Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
Prof. Dr. Banu UÇKAN
Prof. Dr. Faruk SAPANCALI
Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Prof. Dr. Gürhan FİŞEK
Prof. Dr. İlkay SAVCI
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Meryem KORAY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Neslihan OKAKIN
Prof. Dr. Pir Ali KAYA
Prof. Dr. Recep VARÇIN
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Prof. Dr. Tijen ERDUT
Prof. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER
Prof. Dr. Zeki ERDUT
Doç. Dr. Aziz ÇELİK
Doç. Dr. Betül ALTUNTAŞ
Doç. Dr. Betül URHAN
Doç. Dr. Burcu GÜLER
Doç. Dr. Dilek BAYBORA
Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
Doç. Dr. Fatma KOCABAŞ
Doç. Dr. Fuat MAN
Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ
Doç. Dr. Hatice EROL
Doç. Dr. Meltem DELEN
Doç. Dr. Nilgün ONGAN
Doç. Dr. Onat ÖZTÜRK
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Doç. Dr. Recep KAPAR
Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU
Doç. Dr. Serap ÖZEN
Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP
Doç. Dr. Şule DALDAL
Doç. Dr. Zerrin SUNGUR
Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Çisel EKİZ
Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin DEMİRER
Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK
Yrd. Doç. Dr. Emre KOL
Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. M. Rauf KESİCİ
Yrd. Doç. Dr. Meryem KURTULMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe
Yrd. Doç. Dr. Nihan CİĞERCİ ULUKAN
Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY
Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp
Yrd. Doç. Dr. Servet GÜN
Yrd. Doç. Dr. Umut ULUKAN
Dr. Denizcan KUTLU
Dr. Murat ÖZVERİ
Arş. Gör. Dr. Aslıcan KALFA TOPATEŞ
Arş. Gör. Dr. Orkun Saip DURMAZ
Arş. Gör. Dr. Hakan TOPATEŞ
Arş. Gör. Dr. Şafak TARTANOĞLU
Arş. Gör. Akın ÖZDEMİR
Arş. Gör. Altan Başaran
Arş. Gör. Arzu ÖZSOY ÖZMEN
Arş. Gör. Bilge CENGİZ
Arş. Gör. Ceyhun GÜLER
Arş. Gör. Cihan DURMUŞKAYA
Arş. Gör. Ebru KANYILMAZ POLAT
Arş. Gör. Feyza TURGAY
Arş. Gör. Gonca GEZER
Arş. Gör. Halil BALCI
Arş. Gör. Hilmi ETCİ
Arş. Gör. İdil Ece BAL
Arş. Gör. Maviş YILDIRIM
Arş. Gör. Mehmetcan TÜRKÖLMEZ
Arş. Gör. Mihrican ZORLU
Arş. Gör. Nail DERTLİ
Arş. Gör. Olcay BESNİLİ MEMİŞ
Arş. Gör. Onur Can TAŞTAN
Arş. Gör. Onur METİN
Arş. Gör. Ömer CEYLAN
Arş. Gör. Ömer Furkan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Özal Çiçek
Arş. Gör. Selami BAYRAK
Arş. Gör. Selcan PEKSAN
Arş. Gör. Serter ORAN
Arş. Gör. Sevda KÖSE
Arş. Gör. Seyran GÜRSOY
Arş. Gör. Yasemin ARI KOVANCI
Arş. Gör. Yelda BEKTAŞ
 

 2015 yılında toplanacak olan VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumunun Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünce Denizli'de düzenlenmesine karar verildi.

http://www.sosyalhaklar.net/

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan trajik maden kazasının ardından, öncelikle yaşamını kaybeden emekçilere rahmet, aileleri ile toplumumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde son yıllarda sıklıkla yaşanan ve çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan büyük iş kazalarının nedenlerine dikkat çekmek ve acil çözüm talep etmek, Türkiye’deki üniversitelerde çalışma hayatı üzerinde eğitim veren, araştırma ve diğer bilimsel etkinliklerde bulunan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mensubu öğretim elemanları açısından insanî ve akademik bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yaşanan kazanın üzerinden geçen uzunca zamana rağmen hala madende kaç işçinin olduğu konusunda net bir rakamın verilmemesi, medyada 15 yaşında bir çocuğun madende olduğu yönünde bilgiler akıllara pek çok soruyu getirmektedir. Güvencesiz, sendikasız çalıştırma biçimlerinde ve alt işveren uygulamalarında son yıllarda yaşanan hızlı artış, işçi ölümlerinin artmasının önemli nedenleri arasındadır. Özellikle devletin maden işletmelerini özelleştirmesinin ardından madenlerde yaşanan iş kazalarında gözlenen artış, “çok tehlikeli” sınıfta yer alan maden işkolunda taşeronlaşmanın yaygınlaşması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı çalışma ortamlarının sağlanmaması büyük iş kazalarına ve çok sayıda işçinin hayatına mal olmaktadır.

 

Anayasa’da ve taraf olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınmış olan yaşam hakkı ve sağlık hakkının ayrılmaz bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin işverenlerce eksiksiz alınması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerlerini etkin denetimi ve kurallara uyulmadığının tespiti halinde sadece caydırıcı nitelik taşımayan idari para cezası ile yetinmeyerek, gerek görülen hallerde işin durdurulması ve/veya işyerinin kapatılması yaptırımlarına başvurulması, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan ihlaller ile orantılı yaptırımların uygulanması, işçi sendikalarının iş sağlığı ve güvenliği alanında aktif bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alındığı takdirde iş kazası ve meslek hastalıkları önlenebilecektir. Yapılan hiçbir işin kaderinde ölüm olmadığı gibi, çalışırken yaşamını kaybetme riski ile karşı karşıya bırakılan insanların yaşama hakları ellerinden alınmaktadır.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumlarını, konunun uzmanlarını ve sendikaları iş sağlığı ve güvenliği alanında koşulların iyileştirilmesi için gereken her türlü işlemi yapmak, önlemi almak, denetimleri etkin ve sıklıkla yerine getirmek, denetim sonucunda yapılan önerilerin uygulanmasını sağlamak, işçilerin güvenli çalışma ortamlarında, insan onuruna yaraşır iş kavramına uygun işlerde çalışmalarını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmaya acilen çağırıyor, alanın akademisyenleri olarak her türlü desteği vereceğimizi de belirterek, konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

Taner AKAN , “Sosyoloji, Politika ve Ekonomi (SPE) Bölümlerine Doğru: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Bir Model Önerisi”, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt.13, Sayı.3, 2011, ss.27-48. [http://www.isguc.org/download.php?id=463&tk=327554bce8b05e8d14b072b4e650af67&f=463.pdf&user=&lg=tr]

Taner AKPINAR-Emirali KARADOĞAN, “Sosyal Politika Disiplinine İlişkin Güncel Tartışmalar ve ÇALIŞMA ORTAMI’nın 100. Sayısının Anlamı”, Çalışma Ortamı Dergisi, S.100 (Eylül Ekim 2008), s. 6-7. [http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/calisma_ortami100.pdf]

Erdem CAM, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde ‘Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’ Bölümünün Yeri: Mevzuat ve Müfredat Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, 9-12 Şubat 2014, Gazi Üniversitesi & Türk-İş Konfederasyonu, Kasım 2014: Ankara: Türk-İş Yayınları, 416-448. [images/pdf/bolum/erdem2.pdf]

Erdem CAM, "Akademiden Teknokrasiye, Teknokrasiden Bürokrasiye Türkiye’de Yetişkinlere Yönelik Sosyal Politika Eğitimlerinin Yönetimi Üzerine Bir İnceleme ve Yeni Bir Model Önerisi", "İş,Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:15, Sayı:2. [http://www.isguc.org/download.php?id=509&tk=327554bce8b05e8d14b072b4e650af67&f=509.pdf&user=&lg=tr]

Ömer CEYLAN, "Türkiye'de Sosyal Siyasetin Oluşumunda Gerhard Kessler", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2009. [http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/omer.ceylan/diger/omer.ceylan02.07.2013_00.10.43diger.pdf]

Ömer CEYLAN, "Türkiye'de Sosyal Siyasetin Oluşumunda Gerhard Kessler", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Sosyal Politika Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2009. [https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp] -(bedelsiz üye olunarak yam metine ulaşılmaktadır)

Seyfi DEMİRSOY, “Ord. Prof. Dr. G. Kessler”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7619/7121]

Toker DERELİ, ”Cahit Talaş Hoca'nın Ardından”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]

Toker DERELİ, "Oturum Açılış Konuşması", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel - İstanbul [images/pdf/dereli-a.pdf]

Bahir ERSOY, "İlham Kaynağım Kessler Hoca", Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7594/7096]

Muhlis ETE, “Ordinaryus Prof Der. Gerhard Kessler 24.8.1883 - 8.8.1963”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7589/7091]

Gürhan FİŞEK, "O Bizlerden Biri Türkiye’de Sosyal Politika’nın Başöğretmeni: Ord. Prof. Dr. G. Kessler", Çalışma Ortamı Dergisi, Fişek Enstitüsü Sayı. 140 (Mayıs-Haziran 2015). [images/pdf/bolum/kesler.pdf]

Celal GÖLE, “Hocamız Prof. Dr. Cahit Talas'ın Ardından”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]

Mehmet Atilla GÜLER, "Türkiye’de Sosyal Politika Alanında Yaşanan Güncel Tartışmalar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", [images/pdf/bolum/guler.pdf]

Mesut GÜLMEZ, Sosyal Politika Biliminin Öncüsü Prof. Dr. Cahit Talas, Çalışma ve Toplum, S. 12 [http://www.calismatoplum.org/sayi12/Gulmez1.pdf]

Nejat GÜNERİ, “Cahit Hocamızın Ardından”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]

Andreas HÄNLEİN, "GERHARD KESSLER:Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal Politikacı", Çalışma ve Toplum, Sayı 9 [http://www.calismatoplum.org/sayi9/hanlein.pdf]

Banu UÇKAN HEKİMLER, Türkiye'nin Sosyal Politika Çınarları, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2017.

Alpaslan IŞIKLI, “Sosyal Devlet ve Prof. Dr. Cahit Talas”, Çalışma ve Toplum, S. 12 [http://www.calismatoplum.org/sayi12/Isikli.pdf]

Alpaslan IŞIKLI-Mesut GÜLMEZ, "Cahit Talas ile Söyleşi-Yaşam Öyküsü", Cahit Talas'a Armağan, Mülkiyeliler Birliği yayınları No. 9, Ankara, 1990

Oğuz KARADENİZ, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretimini Yeniden Düşünmek”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/karadeniz.pdf]

Güldane KARSLIOĞLU, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümleri”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/editor.pdf]

Gerhard KESSLER, “Bir Otobiyografi: Kendi Hayat Yolum”, Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7587/7089)

Meryem KORAY, "Akademik Alanda Sosyal Politika Nereye?", Çalışma ve Toplum, S.36. [http://calismatoplum.org/sayi36/koray.pdf]

Metin KUTAL, “Türk Sosyal Politikasında Öncü Bir Bilim Adamı Prof. Dr. Cahit Talas”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]

Ahmet MAKAL, "Türkiye’de Akademide Sosyal Politika Geleneğinin Doğuşu ve Gelişimi Üzerine Tarihsel Bir Yeniden Değerlendirme", Çalışma ve Toplum, [http://www.calismatoplum.org/sayi41/makal3.pdf]

Ahmet MAKAL, “Cahit Hocaya ve Akademik Mirasına Dair”,  Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politka Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]

Ahmet MAKAL, "Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Eğitimin Mevcut Durumu ve Geleceği", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel - İstanbul [images/pdf/makal-a.pdf]

Ahmet MAKAL, "Çeyrek Yüzyılın İçinden Kendimize Bakmak: Kuruluşlarının 25. Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme", Çalışma ve Toplum, [http://www.calismatoplum.org/sayi16/makal.pdf]

Sedat MURAT-Umut OMAY, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Geleceği”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/murat.pdf]

Neslihan OKAKIN, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinde Eğitim Nasıl Olmalıdır”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/okakin.pdf]

Mehmet Merve ÖZAYDIN, “Sosyal Politika Geçmişinden İnsan Kaynakları Yönetimi Geleceğine: Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitimi”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/ozaydin.pdf]

Gürol ÖZCÜRE, "Yeni Kurulan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Eğitimin Mevcut Durumu ve Geleceği", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel - İstanbul [images/pdf/ozurce-a.pdf]

Ömer Furkan ÖZDEMİR, Türkiye’de Sosyal Politikanın Gelişiminde Cahit Talas’ın Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, UludağÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Bursa, 2013.

Süleyman ÖZDEMİR, “Yüksek Öğretim’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”,  Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, Ankara, TÜHİS Yayını, 1998. (tam metin eklenecek)

Serap ÖZEN, "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunlarının İstihdam Süreçleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezunları", Karatahta İş Yazıları Dergisi, S. 3 8Aralık 2015). [images/pdf/bolum/sozen.pdf]

Ahmet SELAMOĞLU-Nurcan ÖZKAPLAN, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitimi Üzerine", İşgüç Dergisi C.7, S.1 (2007) [http://www.isguc.org/?p=article&id=235&cilt=7&sayi=1&yil=2005]

Melda SUR, “Sosyal Politika ve İş Hukuku Kürsümüz Başkanı Prof. Dr. Cahit Talas”, Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Politka Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007, Ankara. [http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/158/]

Faruk TAŞCI, "Türkiye'de Sosyal Politika Disiplinin Gelişimi: Süreklilik ve Değişim" [http://www.sosyalsiyaset.net/documents/FT_TSPDGSD.pdf]

Faruk TAŞCI, "Türkiye’de Sosyal Politika Bilimi Geleneği", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel - İstanbul [images/pdf/tasci-a.pdf]

Mustafa Yaşar TINAR, "Sosyal Siyaset’ten Endüstri İlişkileri’ne / Endüstri İlişkileri’nden İnsan Kaynakları’na? “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretiminde Yeniden Yapılanma” Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Nusret Ekin'e Armağan, TUHİS ya. No. 38, 2000, Ankara.

Mustafa Yaşar TINAR, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretimi Mezunların İstihdamına Öncelik Vermelidir”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/tinar.pdf]

Mustafa Yaşar TINAR-Barış SEÇER, "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanının Profesyonelleşmesi", 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 8 - 11 Ekim 2009, SGK Müfettişleri Derneği Dinlenme Tesisleri, Çolaklı Side-Antalya [images/pdf/tinar-secer-a.pdf]

Orhan TUNA, “Kessler Hocanın Ölümü",  Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7588/7090]

Banu UÇKAN, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri: Gelenekten Geleceğe Doğru”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/uckan.pdf]

Engin YILDIRIM, "Bizim Alanın Serencamı", Çalışma İlişkileri Kongresi’ne sunulan tebliğ, Kocaeli, 25–27 Mayıs 2007 (tam metin eklenecek)

Tuncay YILMAZ, “Dünü Tartışmak, Bugünü Yaşamak,Geleceği Kurgulamak”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/yilmaz.pdf]

Sayım YORGUN, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinde Paradigma Arayışı”, TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010). [images/pdf/bolum/yorgun.pdf]

Sayım YORGUN, "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Tez Konuları ve Paradigma Değişiklikleri", Çalışma ve Toplum, [http://www.calismatoplum.org/sayi20/yorgun.pdf]

Ekmel ZADİL, "Hocam Kessler Hakkındaki İhtisaslarım", Sosyal Siyaset Konferansları, S. 15 (1964). [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/download/7590/7092]

Sabahattin ZAİM, "İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Tarihçesi ve Gelişimi", Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı 52 (2007), [http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/issue/view/33]

------, "Soru ve Tartışmalar", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel - İstanbul 8 - 11 Ekim 2009 [images/pdf/tartismalar-a.pdf]

*Bu başlık altında konu ile ilgili yayınlanmış anı, belge ve değerlendirmeleri içeren  ağ üzerinden tam metinlere ulaşılabilen bir kaynakça hazırlanması amaçlanmaktadır. İlgili tüm yayınları içermemektedir. Eksikliklerin giderilmesi için çalışılmaktadır. Bu nedenle kaynakça sürekli olarak güncellenmektedir. 

(Cahit Talas’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları içerisinde bulunan konu ile ilgili yazılar eklenecektir.)

**Doç. Dr. Banu UÇKAN'a "TÜRK-İŞ Dergisi, S. 390 (2010)" de çıkan yazıları hatırlattığı,  Dr. Erdem CAM'a uyarısı için teşekkür ederim.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitiminin Sorunları Hakkında
Özgecan Bektaş (Anadolu Üniversitesi ÇEEİ Böl. mezunu)

"Derdimi 4 yıldır kimseye anlatamadım. Benim derdim, okuduğum bölümümdü. Akrabalara, eşe dosta, hatta üniversitemize yeni gelen Çeko'culara bile bu bölümün ne işe yaradığını anlatmaktı benim derdim. Ne kazandım peki? Öncelikli olarak akrabaları astronot olmayacağıma inandırdım. Sonrasında yeni gelen arkadaşlarımıza, bu bölümü daha bilinçli okumaları açısından, elimden gelen yardımı yaptım."

Çeko mu, o da ne ?
Özgecan Bektaş
-Ne okuyorsun?
--Çeko.
-Çevre ekonomisi mi?
--Hayır, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.
-Eee, mezun olunca ne oluyorsun?
--Astronot.

Burak Klanç- Akşam Gazetesi 09 Şubat 2014

"Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin devlet kontenjanları sessiz sedasız doluyor. Vakıf üniversitelerinin henüz el atmadığı programdan mezun olanlar sanıldığı kadar zor iş bulmuyor."

http://www.aksam.com.tr/yazarlar//yazarlar/cekoyu-bitiren-iste-zorlanmaz/haber-283565

Muğla Üniversitesi İktisadi  ve İdari Bililimler Fakültesi Lisans Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Düşük Puanları

 

Muğla Üniversitesi

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

2009

2010

2011

2012

Siyas. Bil. ve Ulus. İl.

-- 

 --

 --

 --

 --

 --

TM2

327,278

Kamu Yönetimi

EA-2

288,095

TM2

370,438

TM2

349.182

TM2

316,409

Çalışma Ek. ve E. İliş.

EA-2

285,709

TM1

351,149

TM1

326.148

TM1

294,929

İşletme

EA-2

284,102

TM1

345,259

TM1

314.335

TM1

283,373

İktisat

EA-2

280,201

TM1

345,539

TM1

318.183

TM1

286,539

Kamu Yönetimi (İÖ)

EA-2

275,416

TM2

345,367

TM2

327.398

TM2

295,399

İktisat (İÖ)

EA-2

273,075

TM1

325,967

TM1

302.835

TM1

270,745

İşletme (İÖ)

EA-2

266,626

TM1

322,758

TM1

299.905

TM1

267,589

 Eğitim ve araştırmalarında insan onuruna yaraşır bir çalışma yaşamı ile istihdam hakkını temel ilke edinen üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin öğretim üyeleri olarak, çalışma hayatına ilişkin son gelişmelerden endişe duymaktayız.

Üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nin öğretim üyeleri olarak, bir süredir başta Tuzla olmak üzere tersanelerde yaşanan iş kazaları ve ölümler vicdanımızı yaralıyor.

Joomla templates by a4joomla