09:30 Kayıt

10:00 Açılış Konuşması ve Jean Monnet Kürsü Projesinin Kısa Tanıtımı/Prof. Dr. Zeki Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi, Jean Monnet Kürsüsü Başkanı

10:10 AB ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi 

 • Kamu İşyerlerinde İstihdam Edilen Alt İşveren (Taşeron) İşçilerinin Son Durumu/ Lütfi İnciroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
 • AB ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri Sistemlerinin Değerlendirilmesi/Prof. Dr. Zeki Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

10:50 Kahve Arası

 

11:10 Endüstri İlişkilerinde Güncel Eğilimler

Oturum Başkanı: Dr. Naci Önsal, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı

 • 2008 Krizinin AB’nde Endüstri İlişkilerine ve Çalışma Koşullarına Etkisi/Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi
 • Sendikal Hak İhlallerinin Denetim Kuruluşları Tarafından İncelenmesinin Bir Örnek Vaka Üzerinden Tartışılması ve Sonuçları/Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Üniversitesi
 • Avrupa Sosyal Politikası Açısından Türkiye'de Endüstri İlişkilerinin Eğilimi/Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi

12:20-14.00 Öğle Yemeği

 

14:00 AB’ye Üyelik Sürecinde Sendikalar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Üniversitesi

 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun AB’ne Üyeliğe İlişkin Görüşleri/Cengiz Delibaş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Danışmanı
 • Emeğin Perspektifinden AB’ye Üyelik Süreci/Güven Savul, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) AB Uzmanı
 • Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) AB’ne Üyeliğe İlişkin Görüşleri/Av. Hüseyin Öz, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı ve Vekili
 • Sendika Üyeliği Önündeki Açmazlar/Av. Dr. Murat Özveri, Birleşik Metal İş Sendikası (DİSK - Birleşik Metal-İş) Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni

15:20 Soru-Cevap Bölümü

15.30 Kahve Arası

 

15:50 AB ve Türkiye’de Sosyal İçerme

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tijen Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

 • The Economic and Social Impact of the Euro Crisis/Prof. Dr. Angelo Santagostino, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Jean Monnet Kürsüsü Başkanı
 • AB’nde Sosyal İçerme/Prof. Dr. Faruk Sapancalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Türkiye'de Sosyal Korumadan Dışlanma ve Kadınlar/Doç. Dr. Recep Kapar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

16:50-17:00 Soru-Cevap Bölümü

17:00-17:30 Etkinlik Sonrası Öneriler ve Değerlendirmeler

Joomla templates by a4joomla