Düzenleyen: Helsinki Yurttaşlar Derneği

İnsani Güvenlik ve “Sosyal Yardımlar”: Tanım, Kaynaklar, Uygulama ve Denetim

19 Eylül 2015, Cumartesi

10:30 – 11:00 Kayıt

11:00 – 12:30 Sosyal Politikalarda Daralma – Konuşmacı: Volkan Yılmaz, Moderatör: Ayşe Çavdar/Zeynep Şarlak

 • Sosyal politika kavramından ne anlaşılıyor? Ne anlaşılmalı?
 • Sosyal politika, sosyal yardımdan ibaret mi? Sosyal güvenlik ve sosyal haklar, uygulamada sosyal politikaların ne kadarını oluşturuyor?
 • Sosyal politika kavramındaki daralma yurttaşlık statüsünü nasıl şekillendiriyor? Sosyal politikalar alanında belirlenen öncelikler yurttaş tarifinin uygulamadaki karşılığı hakkında ne söylüyor?
 • Sosyal politika, sosyal güvenlik ve sosyal haklar kavram ve uygulamaları arasındaki ilişkiler nasıl onarılabilir?

12:30 – 13:30 Yemek

13:30 – 15:00 Sosyal Yardımlar  Konuşmacı: Recep Kapar, Moderatör: Fırat Genç

 • Sosyal yardımlar sosyal politika uygulamalarının ne kadarına tekabül ediyor?
 • Sosyal yardımlardan yararlanacak olanlar hangi kriterlere göre belirleniyor?
 • Sosyal yardımların içeriği nasıl tespit ediliyor? Nüfusun ne kadarı, hangi türde sosyal yardımlardan yararlanıyor.
 • Bu yardımların kapsamı nasıl genişletilebilir?
 • Sosyal yardımların devlet açısından işlevi ne? Bu işlev sosyal yardım alanların ihtiyaçlarıyla ne kadar örtüşüyor?

15:00 – 15:30 Ara

15:30 – 17:30 Sosyal Politikaların Uygunlanması ve Yardımların Denetimi – Konuşmacı: Berra Zeynep Dodurka, Moderatör: Emel Kurma

 • Sosyal yardımlar için hangi kaynaklardan yararlanılıyor?
 • Bu kaynakların çeşitlendirilmesi için neler yapılabilir?
 • Sivil toplum sosyal yardımlar için kaynak oluşturulmasında ne kadar etkin?
 • Sivil toplumun bu alandaki etkinliği ne ifade ediyor?
 • Sosyal yardımların ulaştırılma süreci ne kadar denetleniyor?
 • Kaynaklar ne şekilde denetleniyor? Yardım alanların belirlenmesi süreci denetime nasıl açılabilir?
 • Yardım kaynakları ve mekanizması üzerinde sivil denetim kurmak için ne yapmalı?
 • Devlet denetim girişimlerine nasıl cevap veriyor?

"Ulusal ekonomilerin küresel sisteme entegrasyon süreçleri, ister istemez gelir ve bölüşüm adaletsizliğini derinleştiren, kaynakların ve zenginliğin adil paylaşımını olumsuz yönde etkileyen sonuçlar yarattı. Sosyal politika dediğimiz alan, politika üreticilerin ellerinde bu olumsuz sonuçları dengelemeyi hedefleyen siyasi tercih ve uygulamaların genel çerçevesi olarak küreselleşme sürecinde daha da önem kazandı. Ne var ki, bu alana aktarılan kaynakların ve devletin ekonomiye müdahale arzusu ve olanaklarının azalması ile sosyal politika kavramı uygulamada daha çok sosyal yardımlardan ibaret bir içeriğe indirgendi. Bir başka deyişle sosyal politika, yurttaşlara ve ailelere mevcut ekonomi manzarası içinde toplumsal hareketlilik yetisi kazandıracak uygulamalar olmaktan çıkarak, piyasa mekanizmasının yarattığı eşitsizliklerden kaynaklanan yaraları sarmaya odaklandı.Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağımız bu toplantıda, Türkiye’de uygulanan sosyal politikaları, uygulamada ortaya çıkan sınırlılıklar ve daralma çerçevesinde tartışmak istiyoruz. Amacımız, mevcut sosyal politika araçlarının algılanma ve uygulanma biçimleri, bu araçlardan yararlanma koşulları ve bu araçlara aktarılan kamu kaynaklarının dağıtımı ve denetimi konusunda ortaya çıkan boşlukları örnek olaylardan da yola çıkarak ortaya koymak. Her düzeyde sosyal politika aktörleriyle bir arada yapmaya çalışacağımız bu durum tespitinin sosyal politika alanının taşıdığı imkanları ve yeni sosyal politika alternatiflerini yine birlikte düşünmek için verimli bir zemin oluşturacağını umuyoruz."

 
Joomla templates by a4joomla