• Sosyal koruma kavramını tartışmak ve bu konuya ilişkin güncel sorunları belirlemek üzere, bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
  • Sempozyum, Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından 16-17-18 Ekim 2014 tarihinde Denizli’de düzenlenecektir.
  • Belirlenen sempozyum konularına ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bildiri özetlerinin 500-800 kelime arasında olması; amaç, kapsam, yöntem ve ön kaynakçayı da içerecek şekilde hazırlanması beklenmektedir. Sempozyuma katılan bildiriler sempozyum cd’sinde; seçilmiş bildiriler ise editörlü kitap halinde basılacaktır.
  • Bildiri özetlerin gönderilmesi için son gün 11 Temmuz 2014’tür.

Sempozyum web sayfası :http://www.pau.edu.tr/sosyalkorumasempozyumu/tr

  • Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün:  25 Temmuz 2014
  • Kabul edilen bildirilerin ilanı : 15 Ağustos 2014
  • Kayıt : 15 Ağustos – 15 Eylül 2014
  • Sempozyum Programının İlanı :  01 Ekim 2014
  • Sempozyum Tarihi :  16-17-18 Ekim 2014
Joomla templates by a4joomla