09:30 Kayıt

10:00 Açılış Konuşması ve Jean Monnet Kürsü Projesinin Kısa Tanıtımı/Prof. Dr. Zeki Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi, Jean Monnet Kürsüsü Başkanı

10:10 AB ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi 

 • Kamu İşyerlerinde İstihdam Edilen Alt İşveren (Taşeron) İşçilerinin Son Durumu/ Lütfi İnciroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
 • AB ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri Sistemlerinin Değerlendirilmesi/Prof. Dr. Zeki Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

10:50 Kahve Arası

 

11:10 Endüstri İlişkilerinde Güncel Eğilimler

Oturum Başkanı: Dr. Naci Önsal, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı

 • 2008 Krizinin AB’nde Endüstri İlişkilerine ve Çalışma Koşullarına Etkisi/Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi
 • Sendikal Hak İhlallerinin Denetim Kuruluşları Tarafından İncelenmesinin Bir Örnek Vaka Üzerinden Tartışılması ve Sonuçları/Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Üniversitesi
 • Avrupa Sosyal Politikası Açısından Türkiye'de Endüstri İlişkilerinin Eğilimi/Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi

12:20-14.00 Öğle Yemeği

 

14:00 AB’ye Üyelik Sürecinde Sendikalar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Üniversitesi

 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun AB’ne Üyeliğe İlişkin Görüşleri/Cengiz Delibaş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Danışmanı
 • Emeğin Perspektifinden AB’ye Üyelik Süreci/Güven Savul, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) AB Uzmanı
 • Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) AB’ne Üyeliğe İlişkin Görüşleri/Av. Hüseyin Öz, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (HİZMET-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı ve Vekili
 • Sendika Üyeliği Önündeki Açmazlar/Av. Dr. Murat Özveri, Birleşik Metal İş Sendikası (DİSK - Birleşik Metal-İş) Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni

15:20 Soru-Cevap Bölümü

15.30 Kahve Arası

 

15:50 AB ve Türkiye’de Sosyal İçerme

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tijen Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

 • The Economic and Social Impact of the Euro Crisis/Prof. Dr. Angelo Santagostino, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Jean Monnet Kürsüsü Başkanı
 • AB’nde Sosyal İçerme/Prof. Dr. Faruk Sapancalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Türkiye'de Sosyal Korumadan Dışlanma ve Kadınlar/Doç. Dr. Recep Kapar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

16:50-17:00 Soru-Cevap Bölümü

17:00-17:30 Etkinlik Sonrası Öneriler ve Değerlendirmeler

Düzenleyen: Helsinki Yurttaşlar Derneği

İnsani Güvenlik ve “Sosyal Yardımlar”: Tanım, Kaynaklar, Uygulama ve Denetim

19 Eylül 2015, Cumartesi

10:30 – 11:00 Kayıt

11:00 – 12:30 Sosyal Politikalarda Daralma – Konuşmacı: Volkan Yılmaz, Moderatör: Ayşe Çavdar/Zeynep Şarlak

 • Sosyal politika kavramından ne anlaşılıyor? Ne anlaşılmalı?
 • Sosyal politika, sosyal yardımdan ibaret mi? Sosyal güvenlik ve sosyal haklar, uygulamada sosyal politikaların ne kadarını oluşturuyor?
 • Sosyal politika kavramındaki daralma yurttaşlık statüsünü nasıl şekillendiriyor? Sosyal politikalar alanında belirlenen öncelikler yurttaş tarifinin uygulamadaki karşılığı hakkında ne söylüyor?
 • Sosyal politika, sosyal güvenlik ve sosyal haklar kavram ve uygulamaları arasındaki ilişkiler nasıl onarılabilir?

12:30 – 13:30 Yemek

13:30 – 15:00 Sosyal Yardımlar  Konuşmacı: Recep Kapar, Moderatör: Fırat Genç

 • Sosyal yardımlar sosyal politika uygulamalarının ne kadarına tekabül ediyor?
 • Sosyal yardımlardan yararlanacak olanlar hangi kriterlere göre belirleniyor?
 • Sosyal yardımların içeriği nasıl tespit ediliyor? Nüfusun ne kadarı, hangi türde sosyal yardımlardan yararlanıyor.
 • Bu yardımların kapsamı nasıl genişletilebilir?
 • Sosyal yardımların devlet açısından işlevi ne? Bu işlev sosyal yardım alanların ihtiyaçlarıyla ne kadar örtüşüyor?

15:00 – 15:30 Ara

15:30 – 17:30 Sosyal Politikaların Uygunlanması ve Yardımların Denetimi – Konuşmacı: Berra Zeynep Dodurka, Moderatör: Emel Kurma

 • Sosyal yardımlar için hangi kaynaklardan yararlanılıyor?
 • Bu kaynakların çeşitlendirilmesi için neler yapılabilir?
 • Sivil toplum sosyal yardımlar için kaynak oluşturulmasında ne kadar etkin?
 • Sivil toplumun bu alandaki etkinliği ne ifade ediyor?
 • Sosyal yardımların ulaştırılma süreci ne kadar denetleniyor?
 • Kaynaklar ne şekilde denetleniyor? Yardım alanların belirlenmesi süreci denetime nasıl açılabilir?
 • Yardım kaynakları ve mekanizması üzerinde sivil denetim kurmak için ne yapmalı?
 • Devlet denetim girişimlerine nasıl cevap veriyor?

"Ulusal ekonomilerin küresel sisteme entegrasyon süreçleri, ister istemez gelir ve bölüşüm adaletsizliğini derinleştiren, kaynakların ve zenginliğin adil paylaşımını olumsuz yönde etkileyen sonuçlar yarattı. Sosyal politika dediğimiz alan, politika üreticilerin ellerinde bu olumsuz sonuçları dengelemeyi hedefleyen siyasi tercih ve uygulamaların genel çerçevesi olarak küreselleşme sürecinde daha da önem kazandı. Ne var ki, bu alana aktarılan kaynakların ve devletin ekonomiye müdahale arzusu ve olanaklarının azalması ile sosyal politika kavramı uygulamada daha çok sosyal yardımlardan ibaret bir içeriğe indirgendi. Bir başka deyişle sosyal politika, yurttaşlara ve ailelere mevcut ekonomi manzarası içinde toplumsal hareketlilik yetisi kazandıracak uygulamalar olmaktan çıkarak, piyasa mekanizmasının yarattığı eşitsizliklerden kaynaklanan yaraları sarmaya odaklandı.Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağımız bu toplantıda, Türkiye’de uygulanan sosyal politikaları, uygulamada ortaya çıkan sınırlılıklar ve daralma çerçevesinde tartışmak istiyoruz. Amacımız, mevcut sosyal politika araçlarının algılanma ve uygulanma biçimleri, bu araçlardan yararlanma koşulları ve bu araçlara aktarılan kamu kaynaklarının dağıtımı ve denetimi konusunda ortaya çıkan boşlukları örnek olaylardan da yola çıkarak ortaya koymak. Her düzeyde sosyal politika aktörleriyle bir arada yapmaya çalışacağımız bu durum tespitinin sosyal politika alanının taşıdığı imkanları ve yeni sosyal politika alternatiflerini yine birlikte düşünmek için verimli bir zemin oluşturacağını umuyoruz."

 
 

Muğla Üniversitesi Sosyal Politika Topluluğu ile Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)'in birlikte düzenlediği "Muğla'da kadınların çalışma hayatını konuşuyoruz" etkinliği 

 • Yer: Muğla Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi/İİBF 201 nolu anfi
 • Tarih: 18 Mayıs 2015
 • Saat: 14.0017.00

 

   

http://ceeikongre2015.sakarya.edu.tr/tr

Önemli Tarihler

 • 01 Mart 2015 Genişletilmiş özetlerin gönderilmesi için son tarih
 • 10 Nisan 2015 Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi
 • 10 – 20 Nisan 2015 Kongreye kayıt
 • 01 Mayıs 2015 Kongre programının ilanı
 
 

"Tüm Çalışanların Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşullarına Sahip Olma Hakkı Vardır"

 • Kısa film gösterimi : Fıtrat
 • Söyleşi: Suat Eroğlu (Yönetmen)
 • Konferans: Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi ÇEEİ)

18 Aralık 2014 Perşembe

14.30 AKM D salonu/Muğla Kampüs
 
https://www.facebook.com/events/890805530944174/?notif_t=plan_user_invited

 

 

 

 

2014 Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Ana Sayfası

 • Sosyal hakların disiplinlerarası yaklaşımla ele alındığı Sempozyumların ikinci beş yılının ilki olan VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi  İİBF ÇEEİ Bölümünce düzenlenecektir.
 • Sempozyum, 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde “ulusal” düzeyde Eskişehir’de gerçekleştirilecektir.
 • VI. SİHUS’un “ana tema”sı, tüm yönleriyle “Çalışma Hakkı”dır.